Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

2Y Skattedeklaration för jordbruk – jordbrukssammanslutning (3003r)

Du kan lämna skattedeklarationen för sammanslutningens jordbruk på nätet eller på pappersblankett 2Y.

Jordbruksföretagare och dödsbon som bedriver jordbruk ska använda skattedeklarationsblankett 2.

Deklarera i MinSkatt

Deklarationsanvisning

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2023