Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sommarjobbarens skatteärenden

Att sköta skatteärenden kan ibland kännas svårt. På den här sidan har vi har gjort enkla anvisningar som hjälper dig att sköta skatteärenden för sommarjobbet utan problem.

Du behöver ett skattekort för sommarjobbet

Om du får lön, behöver du alltid ett skattekort. Utan skattekort måste arbetsgivaren göra en förskottsinnehållning på 60 % på din lön. Med inkomster under 10 000 euro är förskottsinnehållningen enligt skattekortet i regel 0. Din arbetsgivare behöver de uppgifter som finns på skattekortet även om din skatteprocent är noll.

Fråga din chef på sommarjobbet hur man gör på din arbetsplats, det vill säga hur arbetsgivaren behöver skattekortet för löneutbetalningen. En del av arbetsgivarna får skattekortet direkt från oss på Skatteförvaltningen. På vissa arbetsplatser måste du däremot själv visa upp skattekortet för arbetsgivaren. Din arbetsgivare kan handleda dig i hur man gör. Kom ihåg att arbetsgivaren behöver skattekortet redan i god tid före den första löneutbetalningsdagen.

Se till att du efter löneutbetalningen alltid får ett lönekvitto eller någon annan specifikation av löneutbetalningen. I löneuträkningen kan du kontrollera om lönen har betalats rätt.

Du betalar skatt på lönen och dessutom den lagstadgade arbetspensionsförsäkringspremien (ArPL) på 7,15 procent om du har fyllt 17 år. Om du har fyllt 18 år dras också den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringspremien på 0,79 procent av från lönen. Arbetsgivaren drar också dessa avgifter av från din lön och tar hand om att betala dem.

Hur får jag ett skattekort?

  • I början av året skickar vi alltid ett skattekort till postadresserna till alla personer över 15 år. Om du har kvar ditt skattekort som du fått som papperspost, kan du använda det. Vid behov kan du skanna skattekortet eller till exempel ta en bild av det.
  • Du hittar alltid ditt gällande skattekort också i MinSkatt. Logga in i MinSkatt med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Om du är under 18 år, kan dina vårdnadshavare vid behov sköta ärenden för dig i MinSkatt. Läs anvisningen: Så hittar du skattekortet för lön i MinSkatt.
  • Kolla skattekortets inkomstgräns. Är inkomstgränsen tillräckligt hög? Kom ihåg att du när som helst kan göra ett nytt skattekort om det verkar att du bör höja inkomstgränsen.
  • Gör vid behov ändringar på ditt skattekort i MinSkatt. Anvisningar om hur du gör ett nytt skattekort eller ändrar ditt skattekort.

Bostadsbidrag, studiestöd och skattekort

Allmänt bostadsbidrag är en skattefri förmån. Det beskattas alltså inte och påverkar inte heller skattekortets inkomstgräns och skatteprocent.

Studiestödet omfattar till exempel studiepenning som betalas för studiestödsmånaderna och statsgaranti för studielån.

Studiepenning är inkomst som beskattas och kan påverka den skatteprocent som du har på skattekortet. Du kan kolla det skattefria beloppet av den studiepenning som betalas till dig i FPA:s e-tjänst MittFPA, i beslutet om studiepenning.

Om du vill ändra ditt skattekort, behöver du en uppskattning av studiepenningens belopp under året.

Läs mer om studiepenningen på FPA:s webbplats.

Studielån beskattas inte, så det påverkar därför inte skattekortets inkomstgräns.

Kolla uppgifterna i din skattedeklaration och meddela oss ditt kontonummer

Våren 2024 får du en förhandsifylld skattedeklaration från oss. Kolla uppgifterna i skattedeklarationen, såsom beloppet av löneinkomsterna i deklarationen och eventuell studiepenning som du fått 2023. Du kan använda föregående års löneuträkningar som hjälp när du kontrollerar dina löneinkomster. Om uppgifterna behöver rättas, gör rättelser i MinSkatt. Närmare anvisningar får du i samma brev med skattedeklarationen.

Ditt slutgiltiga beskattningsbeslut för 2023 fattas utgående från skattedeklarationen. Om din skatteprocent under året har varit för hög, får du skatteåterbäring. Om skatteprocenten däremot har varit för låg, måste du betala kvarskatt.

Meddela ditt kontonummer i MinSkatt. Så är saken klar för eventuell skatteåterbäring. Läs anvisningen om hur du meddelar ditt kontonummer.

Annat ämnesrelaterat

Sommaren som lättföretagare

Om du arbetar via ett faktureringsföretag och du inte har ett eget företag, är du lättföretagare. Läs anvisningen om hur lättföretagare sköter skatteärenden.

Grundande av eget företag

Att grunda ett eget företag kan vara ett utmärkt sätt att sysselsätta sig.

Arbetar för flera arbetsgivare

Det finns bara ett skattekort för alla löneinkomster, och du kan använda samma skattekort på olika arbetsplatser.

Prova skatteprocenträknaren

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta skatteprocentens storlek. För räknaren behöver du en uppskattning av dina inkomster under hela året.

Arbetsgivare

Hej arbetsgivare! Här kan du ladda ner en minneslista över sommarjobbarnas skatteärenden i pdf-format. Minneslistan lämpar sig bra som bilaga till e-postmeddelandet eller du kan skriva ut den till exempel för kafferummet.

Sommarjobbrevet (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023