Förmåner och förskottsinnehållningssatser som FPA använder

FPA får uppgifterna på ditt giltiga skattekort direkt från Skatteförvaltningen.

Om du inte ansöker om ett nytt skattekort och skickar det till FPA när du börjar få en förmån, drar FPA av skatt på förmånen enligt schablonmässiga skattesatser.

FPA tillämpar följande förskottsinnehållningssatser:

FPA tillämpar följande förskottsinnehållningssatser
 • sjukdagpenning
 • moderskapspenning
 • faderskapspenning
 • föräldrapenning
 • rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd
 • ersättning för inkomstbortfall
 • startpeng
minst 25 %
 • arbetslöshetsdagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • 20 %
 • studiepenning
 • 10 %

  Beställ skattekortet på nätet

  Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt