Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattekort för Fpa-förmåner eller arbetslöshetsdagpenning

Förmåner är stöd som Fpa betalar ut. Du betalar skatt på de som du får.

Förmåner som Fpa betalar ut är till exempel föräldrapenningar, sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning.

Hur betalar jag skatt på mina förmåner?

Fpa får ditt första skattekort direkt från Skatteförvaltningen i början av året. Om du under året beställer ett nytt skattekort ska du själv skicka det till Fpa.

Du betalar skatt på den förmån du får, antingen enligt din egen skatteprocent eller enligt Fpa:s skatteprocenter. Fpa:s skatteprocenter anger den minsta skatteprocent man kan betala på förmånerna.

Om skatteprocenten på ditt skattekort är högre än Fpa:s skatteprocent betalar du skatt enligt din egen procent. Annars betalar du enligt Fpa:s procent. 

Så här beskattas förmåner

Fpa:s skatteprocenter för förmåner är:

  • Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd: 20 %
  • Föräldradagpenning till minimibeloppet, alltså den lägsta dagpenningen: 20 %
  • Andra förmåner: 25 %

För inkomstrelaterad dagpenning är skatteprocenten alltid minst 25 procent. Om din egen skatteprocent är högre kan den användas.

Behöver du ett nytt skattekort för förmåner?

Fpa använder antingen den skatteprocent som står på ditt skattekort för lön, eller sin egen skatteprocent.

Ta reda på om det lönar sig att skaffa ett nytt skattekort då du börjar få en ny förmån. Läs om vad du betalar i skatt på föräldradagpenningar och arbetslöshetsdagpenning. Nere på sidan finns länkar till anvisningar för hur du beställer ett nytt skattekort endast för förmåner eller för både förmåner och lön.

Om du under året slutar få förmåner och i stället börjar få lön ska du beställa ett nytt skattekort för lön. Då får du rätt skatteprocent för lönen. 

Så här beställer du ett nytt skattekort för förmåner

Här finns anvisningar för hur du beställer ett nytt skattekort för förmåner.

Du kan också beställa ett nytt skattekort så här:

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021