Dödsboets skattedeklaration

Vi skickar en förhandsifylld skattedeklaration till dödsboet varje vår tills dödsboet upphör. Skattedeklarationen riktas till en delägare i dödsboet som är införd i bouppteckningen. Om du vill kan du befullmäktiga ett ombud att sköta dödsboets skatteärenden.

Vad ska man göra med skattedeklarationen?

Dödsboet ska kontrollera skattedeklarationen och korrigera uppgifterna i den vid behov. Så här kontrollerar du skattedeklarationen.

Om du korrigerar uppgifter i dödsboets skattedeklaration kan du göra ändringarna i MinSkatt endast om dödsboet har en Katso-kod. För Katso-koden behöver dödsboet ha ett FO-nummer. Läs anvisningen om hur ett dödsbo kan få en Katso-kod

I annat fall ska dödsboets skattedeklaration lämnas på papper. Så här deklarerar du på papper

Kom även ihåg att kontrollera och vid behov anmäla ett ändrat kontonummer för en eventuell skatteåterbäring.

Kontrollera också datumet när du senast ska anmäla ett kontonummer som saknas eller har ändrats för skatteåterbäringen för 2019. Datumen finns på sidan Till vilket konto betalas skatteåterbäringen. Observera att på en pappersblankett ska anmälan göras i god tid.

Hur anmäls adressändringen för ett dödsbo?

Du ska göra dödsboets adressändring skriftligt och alla delägare i boet ska godkänna ändringen. Se närmare anvisningar om hur du anmäler dödsboets nya adress till Skatteförvaltningen

Hur avslutas ett dödsbo?

Dödsboet upphör när alla tillgångar i boet har skiftats mellan arvingarna. Dödsboet upphör inte om boet skiftas partiellt. När du avslutar dödsboet ska du lämna en kopia av arvskiftesavtalet till Skatteförvaltningen

Om dödsboet inte har tillgångar att skifta behöver du inte lämna ett arvsskiftesavtal. 

Om du är dödsboets enda delägare upphör dödsboet hos Skatteförvaltningen när du till skattebyrån har lämnat en kopia av bouppteckningen för arvsbeskattningen. Egendomen överförs till dig genast efter dödsfallet. Inkomster som intjänats efter döden är dina egna inkomster och du betalar skatt på dem personligen.