Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arvsskatteräknaren – hur mycket arvsskatt ska jag betala?

Med arvsskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på beloppet som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med den kan man inte heller beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din egen andel av arvet understiger 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningsinstrumentet och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.

Skatteklasser

Du hör till skatteklass I om du är

  • arvlåtarens make eller part i ett registrerat partnerskap
  • arvinge i direkt ned- eller uppstigande led, det vill säga barn, barnbarn, förälder, mor- eller farförälder
  • arvinge till maken eller exmaken i direkt nedstigande led
  • arvlåtarens trolovade som får bidrag ur kvarlåtenskapen (2 § 8 kap. i ärvdabalken)

Du hör till skatteklass I om du levde i samboförhållande med arvlåtaren och uppfyller någon av följande punkter:

  • Du har tidigare varit gift med arvlåtaren.
  • Du har eller har haft ett gemensamt barn med arvlåtaren.

Adoptivbarn och -föräldrar är skattemässigt sett i samma ställning som biologiska släktingar.

Skatteklass I

Skatteklass 1
Värdet på arvet Skatt vid den nedre gränsen

Skatteprocent för den överstigande andelen

20 000–40 000

100

7
40 000–60 000

1 500

10
60 000–200 000

3 500

13
200 000–1 000 000

21 700

16
1 000 000–

149 700

19

 

Till skatteklass II hör övriga släktingar samt personer utanför släkten och familjen.

Skatteklass II

Skatteklass 2

Värdet på arvet

Skatt vid den nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande
20 000–40 000 100 19
40 000–60 000

3 900

25

60 000–200 000

8 900 29
200 000–1 000 000 49 500 31
1 000 000 297 500 33

Du får anvisningar för betalning i arvsskattebeslutet

Arvsskattebeloppet påverkar betalningsraterna: Så här fastställs betalningsraterna och förfallodagarna

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2019