Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Inkomster av kanaler på sociala medier – privatpersoner

Om din bolagsform är aktiebolag ska du läsa en separat anvisning.

Alla inkomster i pengar eller pengars värde som fåtts från verksamhet på sociala medier är skattepliktig inkomst. Det finns inga särskilda bestämmelser i beskattningen eller i skattelagstiftningen för inkomster från sociala medier, utan inkomsterna beskattas och avdragen görs enligt de allmänna bestämmelserna.

Välj den anvisning som motsvarar din situation när du bedriver verksamhet på sociala medier.

Om du får penningarvode exempelvis för kommersiellt samarbete eller annan verksamhet på sociala medier utgör de beskattningsbar inkomst.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Deklarera alla penningarvoden i din beskattning: komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration om inkomsten inte visas färdigt på den, det vill säga om det företag som betalat arvodet inte har anmält inkomsten till Skatteförvaltningen. Om du har haft kostnader för förvärvandet av inkomsten ska du också ange dem.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange inkomster och utgifter på skattedeklarationen i fasen Övriga inkomster i punkten Förvärvsverksamhet.

Om du har stått i ett anställningsförhållande till betalaren av inkomsterna:

 • ska du ändå ange inkomsterna i punkten Löner, arvoden och ersättningar och 
 • utgifterna i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Använd rätt blankett:

Läs anvisningarna om att deklarera på papper

Också produktgåvor är beskattningsbar inkomst förutom om produkten är en sedvanlig reklamgåva. Det påverkar inte beskattningen om du på förhand med avsändaren har eller inte har kommit överens om att hen skickar produktgåvan.

Skatten på produkter beräknas på deras gängse värde. Det gängse värdet är detsamma som priset på produkten om du själv köper den.

Exempel: Du har ingått ett avtal med ett företag om att du marknadsför och presenterar företagets produkt på sociala medier under en viss tidsperiod. Efter det får du produkten. Du har inte kommit överens om någon annan ersättning. Produktens gängse värde är 300 euro. Detta belopp utgör skattepliktig förvärvsinkomst för dig.

Du behöver inte alltid betala skatt på produktgåvor

Vissa produkter som mottagits i gåva kan vara så kallade sedvanliga reklamgåvor. Sedvanliga reklamgåvor kan vara till exempel sporadiska försändelser av provexemplar av sådana produkter som ett företag producerar eller säljer. Sedvanliga reklamgåvor utgör inte skattepliktig inkomst.

Produkten är en sedvanlig reklamgåva i följande fall:

 • det momspliktiga försäljningspriset på gåvan är högst 50 euro.
 • produkten har exempelvis företagets logo och produkten kan inte lätt bytas till pengar, alltså säljas vidare. En sådan produkt kan vara dyrare än 50 euro.

Observera dock att om produktgåvan fåtts som ersättning, till exempel för reklamföring av produkten eller annan synlighet på sociala medier, utgör gåvans gängse värde alltid skattepliktig inkomst. I ett sådant fall har gränsvärdet på 50 euro eller produktens egenskaper ingen betydelse, utan produktgåvans värde utgör i sin helhet skattepliktig inkomst.

Om du använder produkten för att förvärva inkomster av sociala medier får du i beskattningen dra av en del av värdet på produkten. Du får avdraget enligt hur stor del av produkten går åt i förvärvandet av inkomst. 

Exempel: Ett företag sänder en produkt till dig. Det momspliktiga priset på produkten är 40 euro. Företaget förutsätter inte att du använder produkten i din verksamhet på sociala medier eller att du returnerar den. I detta fall är produkten en sedvanlig reklamgåva som inte utgör skattepliktig inkomst.

Exempel: Ett företag med vilket du tidigare har samarbetat kommersiellt, skickar ur sin nya kollektion ett klädesplagg till dig. Plaggets värde är 100 euro. Produktgåvan utgör beskattningsbar inkomst eftersom det momspliktiga inköpspriset på produkten överstiger 50 euro.

Exempel: Du får bageriprodukter som produktgåva. Produkternas gängse värde är 100 euro. De utgör skattepliktig inkomst. Du använder produkterna i sin helhet för att göra innehåll med temat bakning på dina konton på sociala medier. I beskattningen får du som utgifter dra av bageriprodukternas värde, det vill säga 100 euro. Ange avdraget som utgifter på din förhandsifyllda skattedeklaration.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Deklarera inkomsten i beskattningen genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration om inkomsten inte visas färdigt på den, det vill säga om det företag som gett produkten inte har anmält den till Skatteförvaltningen. Ange det gängse värdet på produkten som inkomstbelopp. Ange också de utgifter som hänför sig till inkomsterna.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange värdet på produkten och utgifterna på skattedeklarationen i fasen Övriga inkomster i punkten Förvärvsverksamhet.

Om du har stått i ett anställningsförhållande till betalaren av inkomsterna:

 • ange ändå värdet på produkten i punkten Löner, arvoden och ersättningar.
 • Ange utgifterna i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Använd rätt blankett:

Läs anvisningarna om att deklarera på papper

Också exempelvis presentkort, inträdesbiljetter eller andra förmåner med penningvärde är beskattningsbara inkomster. Skatten på dem beräknas utifrån deras gängse värde. Det gängse värdet är detsamma som priset på produkten eller till exempel inträdesbiljetten om du köper produkten eller biljetten själv.

Exempel: En evenemangsarrangör skickar dig en gratis inträdesbiljett till en festival. Dessutom erbjuder ett hotell dig gratis övernattning under festivalveckoslutet. Inträdesbiljettens värde är 120 euro och hotellveckoslutets 350 euro. Det sammanlagda värdet (470 euro) utgör skattepliktig förvärvsinkomst för dig. Du kan i beskattningen som utgifter för förvärvande av inkomst dra av den andel som använts för verksamhet på sociala medier.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Deklarera inkomsten i din beskattning genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration om inkomsten inte visas färdigt på den, det vill säga om det företag som gett förmånen inte har anmält inkomsten till Skatteförvaltningen. Ange också de utgifter som hänför sig till inkomsterna.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange inkomster och utgifter i fasen Övriga inkomster i punkten Förvärvsverksamhet.

Om du har stått i ett anställningsförhållande till betalaren av inkomsterna:

 • ska du ange inkomsterna i punkten Löner, arvoden och ersättningar.
 • Ange de utgifter som hänför sig till löneinkomsterna i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Använd rätt blankett:

Läs anvisningarna om att deklarera på papper

Rabatten är skattefri om du får en rabatt som också beviljas andra kunder.

Rabatten utgör alltid skattepliktig inkomst om

 • den har avtalats som ersättning för exempelvis synlighet på sociala medier
 • du får, till exempel för kommersiellt samarbete, en rabatt som är större än den som beviljas andra konsumenter. 

Ange på den förhandsifyllda skattedeklarationen

Ange den skattepliktiga rabatten på din skattedeklaration.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange inkomster och utgifter i fasen Övriga inkomster i punkten Förvärvsverksamhet.

Om du har stått i ett anställningsförhållande till betalaren av inkomsterna:

 • ska du ange inkomsterna i punkten Löner, arvoden och ersättningar.
 • Ange de utgifter som hänför sig till löneinkomsterna i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Använd rätt blankett:

Läs anvisningarna om att deklarera på papper

Inkomster av streaming eller finansieringskampanjer mot vederlag utgör skattepliktig inkomst.

Exempel: Du ordnar tre separata konserter via en streamingtjänst. Du har inget eget företag, utan du anger dina inkomster och kostnader på den förhandsifyllda skattedeklarationen. När du streamar använder du en dator och en mikrofon som du köpt i början av året. Du använder datorn också till annat än att förvärva inkomst men mikrofonen har du skaffat endast för konserterna. Streamingen är tillgänglig för alla, det vill säga vem som helst kan titta på konserten utan avgift. Du får visserligen penningsdonationer av tittarna via streamingplattformen. Du kan dra av en del av priset på datorn och priset på mikrofonen i sin helhet som utgifter på skattedeklarationen.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Deklarera inkomsten i din beskattning genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration om inkomsten inte visas färdigt på den, det vill säga om det företag som betalat inkomsten inte har anmält inkomsten till Skatteförvaltningen. Ange också de utgifter som hänför sig till inkomsterna.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange inkomster och utgifter i fasen Övriga inkomster i punkten Förvärvsverksamhet.

Om du har stått i ett anställningsförhållande till betalaren av inkomsterna:

 • ska du ange inkomsterna i punkten Löner, arvoden och ersättningar.
 • Ange utgifterna i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Använd rätt blankett:

Läs anvisningarna om att deklarera på papper

Vad är en kampanj för gräsrotsfinansiering mot vederlag?

Gräsrotsfinansiering mot vederlag är ett arrangemang där arrangören av kampanjen samlar in pengar till sin egen verksamhet. Donatorn får till exempel får en vara, tjänst, en upplevelse, ett medlemskap eller en andel mot en penningsumma.

Observera att om donatorn inte får vederlag för finansieringskampanjen behövs ett tillstånd av polisen att samla in pengar.

Inkomster av utländska webbplatser beskattas i Finland. Om du får inkomster av en utländsk webbplats betalar du skatt på inkomsten till Finland.

Exempel: Du bor i Finland och jobbar hemifrån med att ladda upp bilder och videor på webbplatsen för en utländsk social media. Du får olika slag av inkomster därifrån, till exempel månadsersättning, engångsersättning och dricks. Inkomsterna beskattas som förvärvsinkomst.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Deklarera inkomsten i din beskattning genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration om inkomsten inte visas färdigt på den, det vill säga om det företag som betalat arvodet eller gett förmånen inte har anmält inkomsten till Skatteförvaltningen. Ange också de utgifter som hänför sig till inkomsterna.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Deklarera inkomsterna och avdragen som hänförs till dem i punkten Utlandsinkomster – Svara Ja i punkten Utländska inkomster – Öppna specifikation och Lägg till en ny förvärvsinkomst. Ange nödvändiga uppgifter.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Inkomster från utlandet: blankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster

Anvisningarna om att deklarera på papper

Lämna en skattedeklaration för näringsverksamhet

Om inkomsterna av sociala medier hör till din företagsverksamhet, ska du ange inkomsterna och kostnaderna på en skattedeklaration för näringsverksamhet.

Läs anvisningarna om att lämna skattedeklarationen

Kontrollera om du är momsskyldig

Om ditt företags omsättning överstiger 15 000 euro per räkenskapsperiod ska du också anmäla dig som momsskyldig. Gränsen på 15 000 euro gäller enbart momsbeskattningen.

Läs mer

Utgifter för verksamhet på sociala medier kan dras av

Du kan från dina inkomster av sociala medier dra av utgifterna för förvärvande eller bevarande av dessa inkomster. Det går att dra av utgifterna från inkomsterna av sociala medier enligt samma princip som från andra inkomster. Du kan dra av endast den del av utgifterna som direkt hänför sig till förvärvande av inkomst av sociala medier. Sedvanliga levnadskostnader är dock inte avdragbara i beskattningen.

Exempel: Du har fått en kosmetikaprodukt. Produkten blir i ditt bruk efter användningen på sociala medier. I beskattningen får du dra av den andel som gått åt i verksamheten på sociala medier, det vill säga i förvärvandet av inkomst.

Se hur du kan dra av utgifter för förvärvande av inkomst i beskattningen, till exempel utgifterna för en dator.

Se vilka kostnader du inte kan dra av i beskattningen.

Se även

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2024