Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Internationell trafik – hur en utländsk arbetstagares lön beskattas

Är du utlänning och arbetar som sjöman, flygvärdinna, steward eller pilot på ett sådant finländskt fartyg som är i internationell trafik? I detta fall betalar du skatt till Finland om skatteavtalen inte begränsar Finlands beskattningsrätt.

I regel betalar du skatt på din lön till arbetsgivarföretagets hemviststat eller till den stat där den verkliga företagsledningen är belägen. Om du arbetar för ett finländskt företag betalar du skatt på din lön till Finland.

  • Om du inte bor i Finland tar din finländska arbetsgivare ut en källskatt enligt 35 procent på din lön.
  • Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar på ett luftfartyg i internationell trafik betalar du skatt på din lön till din hemviststat.

Ansök om ett finländskt skattekort

Det lönar sig alltid för dig att ansöka om ett finländskt skattekort.

  • Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar inom flygtrafik antecknas befrielse från skatt i ditt skattekort.
  • I andra fall antecknas ett källskatteavdrag på ditt skattekort som är 510 euro i månaden eller 17 euro per dag.

Källskatten är den slutliga skatten, och därför behöver du inte lämna någon skattedeklaration i Finland. Du får ett intyg på inkomsten och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget eftersom du kan behöva det i beskattningen i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning.

Den finländska arbetsgivaren tar också ut försäkringspremier på din lön om du inte har intyget A1 eller E101 från din hemviststat.

Läs de anvisningar som lämpar sig för din situation och ansök om skattekort:

Finländsk arbetsgivare

Även om du vistas i Finland i 6 månader eller mindre kan du alltid också yrka på progressiv beskattning.

Särskilda anvisningar för olika yrkesgrupper

Även om du bor i utlandet kan du åläggas att betala skatt till Finland om du får inkomster från Finland eller av ett finskt fartyg. Om du arbetar på ett finskt fartyg betalar du 35 % i källskatt på din lön till Finland.

Skatteförvaltningen kontrollerar om skatteavtalet påverkar din beskattning. Om du bor exempelvis i Nederländerna eller Ryssland betalar du skatt på din lön endast till din hemviststat.

Om du arbetar som uthyrd arbetstagare på ett finskt fartyg eller luftfartyg betalar du skatt på din lön till Finland även om din arbetsgivare är ett utländskt företag som hyr ut arbetskraft. Om du bor i Sverige, Norge, Danmark eller Island och arbetar ombord på ett finskt luftfartyg betalar du skatt på din lön endast till ditt hemland.

Om ett utländskt uthyrningsföretag saknar fast driftställe i Finland är det inte skyldigt att till Finland ta ut skatt på din löneinkomst.

Ansök om källskatt eller förskottsskatt

Om du arbetar som uthyrd arbetstagare i högst 6 månader ska du ansöka om påförande av källskatt på blankett 6220r.

Om du arbetar som uthyrd arbetstagare i över 6 månader ansök om förskottsskatt på blankett 5042r.

Om du ska betala skatt på din lön även i din hemviststat undanröjer din hemviststat dubbelbeskattningen.

Du betalar skatt till Finland endast om över hälften av körningarna under löneutbetalningsperioden har gjorts i Finland.

Ange inkomsterna från Finland i skattedeklarationen i hemviststaten

Ange även i skattedeklarationen i hemviststaten

  • de inkomster som du har fått i Finland
  • de skatter som du betalat till Finland.

Om även hemviststaten beskattar lönen, sköter den om att undanröja dubbelbeskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2015