Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Inkomstdeklaration för påförande av källskatt (6220r)

Ansök med denna blankett om påförande av källskatt hos Skatteförvaltningen om prestationens betalare inte tagit ut källskatt i Finland på inkomsten.

Ange på blanketten endast sådana inkomster för vilka betalaren inte har kunnat ta ut källskatt, såsom dividender som betalats i annan form än pengar. Om betalaren borde ha tagit ut källskatt på prestationen men har inte gjort det, ska du meddela om det genom att ringa numret 029 497 003 (internationell inkomstbeskattning).

Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022