Inkomstdeklaration för påförande av källskatt (6220r)

Om betalaren inte har tagit ut källskatt på inkomst som hen betalat i Finland ansök hos Skatteförvaltningen om påförande av källskatt med denna blankett.

Returadressen finns på första sidan av blanketten.