Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vad händer om jag inte kan betala kvarskatten i tid?

På försenad skatt ackumuleras dröjsmålsränta från dagen efter förfallodagen till och med dagen då du betalar skatten. Ju tidigare du betalar desto mindre dröjsmålsränta ackumuleras det.

Beloppet av dröjsmålsräntan kan du beräkna med ränteräknaren. Om du kontrollerat beloppet av skatten som du ska betala på betalningsdagen i MinSkatt är räntan färdigt medräknad i beloppet.

För skatter som är försenade finns en betalningsuppmaning i MinSkatt och i sammandraget över skatterna. Du får ett sådant här sammandrag med en betalningsuppmaning 1–3 gånger innan de obetalda skatterna skickas till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter. I betalningsuppmaningen anges alltid när skatten senast ska betalas för att undvika att den skickas till utsökning.

Du kan även ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatt.

Om endast kvarskatten är försenad får du 3 betalningsuppmaningar

Om kvarskatten för 2023 blev obetald men du har skött övriga skatter och skattedeklarationen i tid får du 3 betalningsuppmaningar med sammandraget.

Nedan finns ett exempel på kvarskatt som har förfallodag för den första raten 1.8.2024:

 • Förfallodagen för den 1. raten av kvarskatten är 1.8.2024.

  Betala kvarskatten senast på förfallodagen. Du kan betala i MinSkatt, beställa en e-faktura eller använda giroblanketterna som du fick med beskattningsbeslutet.
 • Om du betalar först efter förfallodagen ska du komma ihåg att betala dröjsmålsränta.

  Om du betalar efter förfallodagen för kvarskatten ska du lägga till dröjsmålsränta på beloppet som du ska betala. När du betalar i MinSkatt finns dröjsmålsräntan färdigt beräknad i skattebeloppet. Du kan också beräkna räntebeloppet med ränteräknaren.
 • Du får betalningsuppmaningen för den 1. kvarskatteraten i september.

  Betala kvarskatten senast den dag som anges i betalningsuppmaningen, det vill säga 23.9.2024.

 • Om din kvarskatt har delats i två rater är förfallodagen för den andra raten 1.10.2024.

  Betala senast på förfallodagen. Du kan betala i MinSkatt, beställa en e-faktura eller använda giroblanketterna som du fick med beskattningsbeslutet. Du får den andra betalningsuppmaningen för den 1. kvarskatteraten i oktober. Betala kvarskatten senast den dag som anges i betalningsuppmaningen, det vill säga 22.10.2024.

 • I november får du den tredje betalningsuppmaningen för den 1. kvarskatteraten samt meddelande om att skatten skickas till utsökning.

  Betala kvarskatten senast den dag som anges i betalningsuppmaningen, det vill säga 22.11.2024. Om också den andra kvarskatteraten som förfallit till betalning 1.10.2024 fortfarande är obetald ska du betala även den senast 22.11.2024. Om de båda raterna fortfarande är obetalda skickas skatten härefter till utsökning.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024