Publicering av skatteskulder

Anvisningen gäller såväl person- som företags- och samfundskunder.

Obetalda mervärdesskatter, förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringspremier publiceras på protestlistan, om dessa inte har betalats senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen och det sammanlagda beloppet av dessa uppgår till minst 15 000 euro.

Du meddelas preliminärt om publiceringen av skatteskulden i en betalningsuppmaning som ingår i ditt sammandrag av skattebetalningsläget. Sammandraget visas i MinSkatt  i början av månaden.

Var publiceras uppgifter om protesterade skatteskulder?

Skatteförvaltningen publicerar inte själv uppgifter om protesterade skatteskulder på skatt.fi eller någon annanstans, utan sänder dem i slutet av månaden efter den månad då sammanfattningen har bildats till Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy och Edita Oy för publicering. Uppgifterna publiceras på protestlistan i Kauppalehti, Taloussanomat och Officiella tidningen samt på de ovan nämnda bolagens webbplatser.

Också utsökningsmyndigheten kan skicka skatter till protestlistan. Grunden är en långvarig utsökning eller att kunden konstateras vara medellös eller okänd vid utsökningen. Vid utsökningens protestanteckning följs inte gränsen på 15 000 euro, utan även mindre summor anmäls för protest.

Situationer då skatteskuldsuppgifter inte publiceras

Skatteskuldsinformation publiceras inte om sammanfattningen på MinSkatt visar att

  • skatteskulderna i sammandraget har betalats i sin helhet eller deras återstående sammanlagda belopp underskrider 15 000 euro
  • skatterna ingår i ett betalningsarrangemang som Skatteförvaltningen har beviljat
  • skatterna har tagits bort på grund av ett ändringssökande
  • för skatterna har ett avbrott i eller ett förbud mot verkställighet i anknytning till ett ändringssökande förordnats 
  • skatterna ingår i en skuldsanering för privatpersoner eller en företagssanering som har påbörjats eller också har ett temporärt indrivningsförbud meddelats för de aktuella förfarandena. (Skatter som står utanför skuld- eller företagssaneringen hör till skatterna som publiceras.)

 Om dessa hinder för en publicering inte föreligger, skickas skatteskulderna automatiskt för publicering.

Uppgifter som publiceras på protestlistan

Uppgifter som publiceras:

  • kundens namn, också en fysisk persons firma
  • FO-nummer
  • hemkommun
  • beloppet av de publicerbara skatterna (moms, förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringspremie).

Uppgifter om hemkommunen publiceras inte för kunder som har en spärrmarkering.

Återtagning av publiceringen och meddelande om att skatten har betalats

När kunden har betalat alla de skatter som har publicerats på protestlistan, informerar Skatteförvaltningen på kundens begäran dem som tidigare har fått skatteskuldsuppgifterna för publikation. En betalning som har gjorts efter publiceringen leder dock inte till att kreditupplysningsanmärkningen tas bort.

På begäran av kunden kan Skatteförvaltningen dra tillbaka publiceringen på protestlistan, om publiceringen beror på ett fel som Skatteförvaltningen gjort. Ett meddelande om återtagningen sänds till dem till vilka skatterna har skickats för publicering.