Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Intyg över betalning av skatter eller intyg över skatteskulder

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och samfundskunder

Om du har betalat dina skatter och lämnat in deklarationer av skatter på eget initiativ i tid kan du beställa från Skatteförvaltningen ett intyg över betalning av skatter.

Du kan beställa ett skatteskuldsintyg om du har

  • obetalda skatter som har förfallit till betalning (skatteskuld)
  • försummat att lämna in dina skattedeklarationer för mervärdesskatt, förskottsinnehållning eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller inte redovisat betalningar
  • skatteskuld som grundar sig på skatteansvar
  • skadeståndsskulder
  • skatteskuld i företagssanering eller privatpersonens skuldsanering
  • ett pågående betalningsarrangemang som har avtalats med Skatteförvaltningen.

När behövs inget skatteskuldsintyg?

Företag, näringsidkare eller dödsbon som bedriver näringsverksamhet behöver inte beställa ett skatteskuldsintyg, om det i skatteskuldsregistret inte finns någon anteckning om skatteskulder eller försummelser av skattedeklarationer, och beställaren inte begär om att få ett skatteskuldsintyg. Läs mer om skatteskuldsregistret.

Kontrollera alltid först företagets situation i skatteskuldsregistret. Skatteskuldsregistret innehåller inga uppgifter om privatpersoner.

Du får intyget genast i MinSkatt

I MinSkatt kan du själv skriva ut ett intyg över betalning av skatter eller ett skatteskuldsintyg. Så här beställer du ett skatteskuldsintyg i MinSkatt.

Om du inte har möjlighet att logga in i MinSkatt kan du beställa intyget också

  • med en elektronisk blankett
  • genom att ringa Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning, samtalspris lna/msa).

Ett intyg som beställts med den elektroniska blanketten eller per telefon skickas inom cirka en vecka till den postadress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter.

Vid beställningen kan du välja om du endast vill ha intyget en gång eller fortlöpande med en månads eller tre månaders mellanrum. Beställningen är i kraft i ett år räknat från leveransen av den första beställningen.

Skatteförvaltningen skickar inte intyg per e-post.

Du kan beställa ett finskspråkigt, svenskspråkigt eller engelskspråkigt skatteskuldsintyg i MinSkatt.

Intyget visar endast den gällande situationen

Intyget visar situationen som gäller vid den tidpunkt då intyget utfärdas. Intyget kan inte utfärdas retroaktivt.

Skatteförvaltningen kan utfärda ett intyg endast till en skattskyldig eller till någon annan som har rätt till intyget, till exempel en person som har fått fullmakt av den skattskyldige eller myndigheter som har en lagstadgad rätt att få intyget. Intyget innehåller ett autentiseringsnummer med vilket säkerställs att intyget är äkta.

Giltigheten av anteckningar i arbetsgivar-, moms- och förskottsuppbördsregistren kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2021