Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga beviljas endast av särskilda skäl

Du kan beviljas avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga enligt prövning exempelvis på grund av sjukdom, arbetslöshet eller underhållningsskyldighet.

Hela familjens inkomster påverkar avdraget

Möjligheten att få avdrag beror på

  • de faktiska inkomsterna för hela året – även skattefria inkomster
  • de övriga familjemedlemmarnas inkomster, det vill säga makens eller makans och de minderåriga barnens inkomster och tillgångar.

Därför kan avdraget inte beaktas på skattekortet.

Avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga kan i allmänhet inte beviljas till sitt fulla belopp om årsinkomsten av en enskild skattskyldig överstiger 17 500 euro eller den sammanlagda årsinkomsten hos makar överstiger 26 500 euro. Avdraget beviljas inte heller delvis om årsinkomsten för en enskild skattskyldig överstiger 27 000 euro eller den sammanlagda årsinkomsten för makar överstiger 40 000 euro. Dessa inkomstgränser ökas med 2 500 euro för varje barn som den skattskyldige har att försörja.

Om dina egna eller dina och din makes eller makas inkomster överstiger de ovan angivna övre inkomstgränserna (27 000/40 000 euro), ska avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga på basis av sjukdomskostnaderna beviljas efter övervägande från fall till fall. 

Avdrag för sjukdomskostnader och läkemedelskostnader

Du kan få ett schablonmässigt avdrag enbart på basis av höga sjukdoms- och läkemedelskostnader om

  • dina egna och dina familjemedlemmars sammanlagda sjukdomskostnader uppgår till minst 700 euro under ett år
  • sjukdomskostnaderna utgör samtidigt minst 10 % av dina sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster (=alla inkomster minskade med utgifterna för förvärvande av inkomst).

Även om villkoren (700 euro och 10 %) för avdrag uppfylls, beaktas alltid innan något avdrag beviljas hur mycket disponibla inkomster och tillgångar du och din familj har sammanlagt.

Sjukdomskostnaderna kan med andra ord inte dras av som sådana i beskattningen. Avdragets belopp räknas ut schablonmässigt och då beaktas såväl sjukdomskostnaderna som årsinkomsterna. Förvara kvitton på sjukdomskostnaderna – bifoga dem inte till skattedeklarationen. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Hur mycket kan dras av?

Avdraget är högst 1 400 euro.

Se i tabellen i den detaljerade skatteanvisningen hur stort schablonmässigt avdrag du kan få på basis av sjukdomskostnaderna.

Så här ansöker du om avdrag

Du kan begära avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga för 2023 i skattedeklarationen år 2024.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Så här deklarerar du på en pappersblankett

Varifrån görs avdraget?

Avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga görs från de förvärvsinkomster som du har fått under året. Avdraget dras alltså inte av direkt från skatterna utan avdraget minskar på beloppet av beskattningsbara förvärvsinkomster.

Om du till exempel ska dra av 900 euro, är avdragets inverkan på beloppet av skatt inte lika stort.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2024