Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Underhållsskyldighetsavdrag – du kan beviljas skatteavdrag för underhållsbidrag

Du kan beviljas underhållsskyldighetsavdrag om du betalar underhållsbidrag för ditt barn. Det ska finnas ett avtal som socialnämnden bekräftat eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Avdraget är ⅛ på beloppet som du har betalat. Avdraget är dock högst 80 euro per minderårigt barn per år.

Med ett minderårigt barn avses i inkomskattelagen ett barn som i början av skatteåret (1.1) är under 17 år.

Exempel. I beskattningen för 2023 är minderåriga de barn som har fötts 2006–2023.

Så här deklarerar du avdraget

Avdraget för 2023

Du får en förhandsifylld skattedeklaration före utgången av april. Ange avdraget i din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Avdraget beaktas i beskattningsbeslutet som skickas till dig före utgången av oktober.

Avdraget för 2024

Du kan dra nyttan av avdraget redan under det innevarande året om du anmäler avdraget för ditt skattekort varmed din skatteprocent minskar. Du kan också redan för det innevarande året deklarera enbart avdragets uppgifter. Då finns uppgifterna redan färdigt i din skattedeklaration som kommer följande vår. När du får skattedeklarationen följande år ska du kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov.

Deklarera i MinSkatt

Så här deklarerar du underhållsskyldighetsavdrag i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Så här deklarerar du på en pappersblankett

Varifrån görs avdraget?

Underhållskyldighetsavdraget dras av från statsskatten.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024