Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Panttiin perustuva palautusjärjestelmä

Pakkaukset, jotka kuuluvat panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään ja jotka ovat uudelleen täytettäviä tai raaka-aineena hyödynnettäviä, ovat verottomia.

Palautusjärjestelmällä tarkoitetaan sellaista panttiin perustuvaa järjestelmää, jossa verovelvollinen, joka pääsääntöisesti on juomien pakkaaja tai maahantuoja ja jätelaissa tarkoitettu tuottaja, yksin tai liittymällä tuottajayhteisöön tai muuhun siihen rinnastettavaan yhteistyöjärjestelyyn huolehtii juomapakkausten uudelleentäytöstä tai kierrätyksestä siten, että pakkaus täytetään uudelleen tai raaka-aine hyödynnetään. Palautusjärjestelmän hyväksyttävyyden edellytyksenä on pakkauksesta suoritettava pantti.

Jotta pantilliseen palautusjärjestelmään kuuluvalle juomapakkaukselle voitaisiin myöntää lain mukainen veronalennus tai verottomuus, tulee järjestelmästä tehdä ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajatiedostoon hyväksymistä varten. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoittaa hyväksymiset Verohallinnolle. Ahvenanmaalla hyväksytyistä palautusjärjestelmistä ilmoitus tehdään Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Tuottajavastuu (ELY-keskus)

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017