Överföring till avropslager (9634r)

Deklaration för överföring till avropslager ska lämnas in elektroniskt för varje kalendermånad.
Deklarationen kan lämnas in antingen i e-tjänsten MinSkatt, som en fil via Ilmoitin.fi eller Apitamo/ApitamoPKI-gränssnitt.

Deklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Se också Sammandragsdeklaration för moms