Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Överföring till avropslager (9634r)

Deklaration för överföring till avropslager ska lämnas in elektroniskt för varje kalendermånad.
Deklarationen kan lämnas in antingen i e-tjänsten MinSkatt, som en fil via Ilmoitin.fi eller Apitamo/ApitamoPKI-gränssnitt.

Deklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Se också Sammandragsdeklaration för moms

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021