Veroilmoitus eräistä polttoaineista (1370)

Lomakkeella valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, rekisteröimätön verovelvollinen, maakaasun rekisteröity käyttäjä, maakaasuverkonhaltija tai polttoturpeen ja mäntyöljyn rekisteröity käyttäjä antaa veroilmoituksen eräiden polttoaineiden valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.