Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga kan beviljas enligt prövning till exempel på basis av sjukdom, arbetslöshet eller underhållsskyldighet. Du ska alltid själv ansöka om avdraget. Om du ansöker om avdraget ska du inte bifoga kvitton eller verifikationer. Vi ber om dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag. I punkten Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga ska du välja Ja och ange kostnaderna som du haft på grund av sjukdom eller av någon annan orsak.

Mer information

Läs mer om avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar uppgifter om avdraget med en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2021