Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ, pärmblad (4015r)

Till blanketten ska bifogas en fritt formulerad skriftlig begäran om omprövning av ett beslut som gäller skatter på eget initiativ. Ärendet och grunderna för omprövningsbegäran ska specificeras.

Omprövningsbegäran ska bifogas till blanketten och skickas till adressen

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021