Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ, pärmblad (4015r)

Du kan lämna en begäran om omprövning i MinSkatt eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Bifoga denna blankett som pärmblad till din ansökan.

Gå till MinSkatt

Om du skriver en fritt formulerad omprövningsbegäran ska du alltid ange

  • ändringssökandens namn och FO-nummer
  • beslut i vilket ändring söks
  • vilka ändringar du yrkar på i beslutet
  • och på vilka grunder.

Bifoga till omprövningsbegäran

  • fullmakt om din omprövningsbegäran undertecknas av någon annan
  • de handlingar som du hänvisar till i omprövningsbegäran.

Skicka blanketten, begäran om omprövning och dess bilagor till adressen

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2023