Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Från och med den 1 februari 2022 kontrollerar Skatteförvaltningen rätten att arbeta för en arbetstagare som kommer till Finland för arbeta från ett område utanför EU eller EES

Nyhet, 28.1.2022

Om en arbetstagare som kommer för att arbeta i Finland inte har en finsk personbeteckning för ett skattekort eller skattenummer kan hen få beteckningen genom att boka en besökstid på skattebyrån. En tid kan bokas i MinSkatt eller genom att ringa servicenumret. 

I samband med att Skatteförvaltningen ger personbeteckningen och registrerar en arbetstagare i befolkningsdatasystemet kontrollerar vi rätten att arbeta för de arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU- och EES-området eller som saknar medborgarskap. Kontrollen av rätten att arbeta börjar den 1 februari 2022.

När arbetstagaren kommer till skattebyrån för att söka personbeteckning ska hen ha med sig de dokument som behövs. Om hen inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz behöver hen också ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta. Om arbetstagaren har arbetat i Finland tidigare och redan har en personbeteckning behöver hen inte registrera sig på nytt.

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om att den utländska arbetstagaren har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta i de situationer då tillståndet krävs. Också den utländska personen som ber om registrering ska försäkra sig om att hen har rätt att arbeta i Finland. Om hen inte har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta ska hen skaffa tillståndet hos Migrationsverket. Skatteförvaltningen kan registrera arbetstagaren i befolkningsdatasystemet och ge hen en personbeteckning endast om hen har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta eller hen har rätt att arbeta enligt utlänningslagen eller lagen om säsongsanställning.

Läs mer:

Finsk personbeteckning för dem som kommer till Finland för att arbeta  

Arbeta i Finland