Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Nedsatt dröjsmålsränta betalas på kvarskatt och tilläggsförskott

Nedsatt dröjsmålsränta påförs för kvarskatt och tilläggsförskott.

Du kan undvika nedsatt dröjsmålsränta antingen genom att betala tillräckligt med förskottsinnehållning eller förskottsskatt under skatteåret eller genom att komplettera förskotten under en månad efter skatteårets utgång. 

Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatt avdras 20 euro, dock högst räntebeloppet. Avdraget görs inte från nedsatt dröjsmålsränta som påförs för tilläggsförskott. År 2023 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %.

Så här undviker du nedsatt dröjsmålsränta

Personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag och jordbruksföretagare kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under januari månad.

Exempel: Firmaföretagaren märker att hen inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt år 2022. Hen ansöker om tilläggsförskott 15.1.2023 och väljer 25.1.2023 som förfallodag för skatten. Företagaren betalar skatten senast på förfallodagen och behöver inte betala kvarskatt och inte heller nedsatt dröjsmålsränta.

Samfund kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under en månad efter att skatteåret gått ut.

Exempel: Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.4.2022–31.3.2023. Bolaget ansöker om tilläggsförskott 27.4.2023 och väljer samma dag som förfallodag. Bolaget betalar tilläggsförskottet 27.4.2023. Det beräknas ingen nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet eftersom bolaget har betalat tilläggsförskottet inom en månad från utgången av skatteåret. 

För vilken tid betalas nedsatt dröjsmålsränta?

Beräkningen av nedsatt dröjsmålsränta börjar från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång. Räntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

Beräkningen av nedsatt dröjsmålsränta slutar

  • på förfallodagen för kvarskatt
  • på förfallodagen för tilläggsförskott om du betalar tilläggsförskott i stället för kvarskatt

Du kan betala tilläggsförskottet före förfallodagen men det påverkar inte det nedsatta dröjsmålsräntebeloppet.

Exempel: Ett aktiebolags räkenskapsperiod är 1.4.2022–31.3.2023. Bolaget ansöker om tilläggsförskott 23.4.2023, väljer 11.5.2023 som förfallodag och betalar tilläggsförskottet 11.5. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta för tiden 1–11.5.2023.

Om en samfundskund har flera räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret, beräknas nedsatta dröjsmålsräntan från och med ingången av den andra månaden som följer på utgången av den sista räkenskapsperioden.

Hur beräknas nedsatt dröjsmålsränta?

Nedsatt dröjsmålsränta som beräknas på tilläggsförskott:

(Räntedagar * räntesats * kapital) / (årets dagar * 100) = beloppet av nedsatt dröjsmålsränta

Nedsatt dröjsmålsränta som beräknas på kvarskatt:

(Räntedagar * räntesats * kapital) / (årets dagar * 100) = beloppet av ränta När det från räntan avdras 20 euro eller högst räntans belopp fås det nedsatta dröjsmålsräntebeloppet

Om du betalar tilläggsförskott efter förfallodagen

Om du betalar tilläggsförskottet efter förfallodagen beräknas dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet från och med dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2023. Läs mer om räntor och dröjsmålspåföljder.

Exempel: Du har valt 16.3 som förfallodag för tilläggsförskottet men betalar den först 19.3. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta för tiden 1.2–16.3 och dröjsmålsränta för tiden 17–19.3. När du betalar tilläggsförskottet i MinSkatt har dröjsmålsräntebeloppet räknats färdigt i slutsumman.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023