Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Räntor på lån för en placeringsbostad får dras av från kapitalinkomsterna

Skatteförvaltningen får uppgifter om lån och låneräntor från bankerna. Dessa uppgifter syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om du tar lån för att skaffa en placeringsbostad är det inte fråga om bostadslån utan om lån för inkomstens förvärvande.

Om du hyr ut en bostad som du äger, får du från kapitalinkomsterna dra av räntorna på bostadsskulden som räntor på skuld för inkomstens förvärvande. Du får även dra av lånebikostnaderna (till exempel expeditionskostnaderna).

1

Kontrollera uppgifterna

Kontrollera att lånets användningsändamål har antecknats rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

2

Korrigera uppgifterna

Om du upptäcker fel eller brister i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen, ska du lämna de ändrade uppgifterna på någotdera av följande sätt:

Dra inte av räntorna från bruttohyresinkomsten tillsammans med vederlag och andra kostnader på blanketten 7H eller 7K.

Om räntorna och kostnaderna överskrider kapitalinkomsterna

En persons eller ett dödsbos ränteutgifter dras i första hand av från kapitalinkomsterna.

Om personen eller dödsboet inte har tillräckliga kapitalinkomster för att göra ett avdrag, uppkommer ett underskott. Detta är fallet exempelvis om låneräntorna är större än kapitalinkomsterna.

Ett underskott i kapitalinkomstslaget beräknas på följande sätt:

   Kapitalinkomster
   - utgifter för inkomstens förvärvande
   - förlust från förvärvskälla
   - räntor
  = underskott (om det är ett negativt belopp)

Av underskottet dras 30 % av från skatterna på förvärvsinkomsterna i form av underskottsgottgörelse. Procentandelen motsvarar skattesatsen för kapitalinkomster.

Om inte heller skatterna på förvärvsinkomsterna räcker till för att dra av underskottet (dvs. för underskottsgottgörelse), fastställs en förlust i kapitalinkomstslaget i beskattningen. Förlusten avdras från kapitalinkomsten under 10 därpåföljande skatteår allteftersom kapitalinkomst uppkommer.

Läs mer i våra närmare anvisningar:

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020