Beställning av skatteskuldsintyg

Du kan beställa ett intyg över betalningen av skatter. Om det finns obetalda skatter eller deklarationer av skatter på eget initiativ som inte har lämnats in, får du eller ditt företag ett skatteskuldsintyg. Eventuella bil- och punktskatteskulder visas inte i skatteskuldsintyget.

Beställningen kan göras med denna webblankett.

Intyget skickas per post inom 3−4 arbetsdagar.

Obs! Du kan också beställa intyget i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du får intyget genast i MinSkatt och du kan skriva ut det själv.

Fyll i uppgifterna och beställ ett skatteskuldintyg

* Obligatorisk uppgift

Jag vill att intyget ska skickas per post *
En automatisk månatlig beställning gäller ett år räknat från leveransen av den första beställningen.

Observera att situationen alltid kan kontrolleras i skatteskuldsregistret och att ett intyg inte alltid nödvändigtvis behövs.