Beställning av skatteskuldsintyg

Kunden kan beställa ett intyg över betalningen av skatter. Om det finns obetalda skatter eller deklarationer som inte har lämnats in, får kunden ett skatteskuldsintyg. Beställningen kan göras med denna elektroniska webblankett.

Skatteförvaltningen skickar skatteskuldsintyget till den adress som finns i registren.

Beställningsblanketten levereras genom en skyddad förbindelse.

Skatteskuldsregistret innehåller skatteskuldsuppgifter för företag, näringsidkare och dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Du får tillgång till skatteskuldsregistret genom Företags- och organisationsdatasystemet webbtjänst. Kontrollera först situationen genom tjänsten. Om ett företag inte har tagits upp i skatteskuldsregistret, behöver inget skatteskuldsintyg beställas, om inte beställaren begär det. Skatteskuldsregistret innehåller inga uppgifter om personkunder. Mer information om skatteskuldsregistret.

Eventuella bil- och punktskatteskulder syns inte i skatteskuldsintyget.

* Obligatorisk uppgift

Jag vill att intyget ska skickas per post *
En automatisk månatlig beställning gäller ett år räknat från leveransen av den första beställningen.

Observera att situationen alltid kan kontrolleras i skatteskuldsregistret och att ett intyg inte alltid nödvändigtvis behövs.

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2017