Kontroll av mervärdesskattenummer

Giltighet
Tills vidare

Mervärdesskattenummer = momsnummer = ”VAT-nummer”

Kontroll av mervärdesskattenummer på Internet

Momsnummer som används i faktureringen inom EU-gemenskapsintern handel skall fås av handelspartnern, varefter momsnumrets giltighet kontrolleras. Man kan aldrig kontrollera momsnumrets giltighet endast på basen av handelspartnerns namn. Kontrollering av momsnumrets giltighet kan göras på Internet. Tjänsten finns på kommissionens webbplats under adressen:

Man kan välja språk från språkmenyn överst på skärmen. Som svar på en förfrågning får du antingen ja eller nej.

  • Ja = numret är giltigt för tillfället
  • Nej = numret är ogiltigt eller fel

Om du får NEJ som svar på din förfrågan, kontakta företaget som gett numret och fråga om de har ett nytt nummer. Om du av ett företag får ett identifieringsnummer som börjar med EU kan numret inte användas i gemenskapsintern handel med varor och tjänster företag emellan. Identifieringsnummer som börjar med EU har beviljats företag som registrerats i den särskilda ordningen för moms (M1SS).

På Internet kan du kontrollera om momsnumret är giltigt eller inte samt av vissa länder, såsom Finland, Sverige, Belgien, Irland, Estland, Lettland, Litauen, Slovenien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Österrike, Danmark, Storbritannien, Malta, Polen och Portugal, även företagets namnuppgifter. Alla EU-ländernas lagstiftning tillåter inte allmän publicering av namnuppgifter och därför finns de inte på Internet. I dessa fall kan du kontakta servicenummer och kontrollera numrets och namnets samhörighet. Märk väl att även i dessa fall behöver du handelspartners momsnummer. En sådan kontroll rekommenderar vi att du gör speciellt då du för första gången kontrollerar din handelspartners momsnummer.

På Internet är det möjligt att kontrollera endast ett nummer i taget. Ifall du har flera nummer att kontrollera, kan du skicka numren i Excel-format till e-post: eu.vies(at)vero.fi.

EU kommissionen ansvarar för den tekniska funktionen av momsnummerkontrolleringen på Internet.

Momsnummer kan kontrolleras också

  • Tel. 029 497 062
  • skicka e-post till eu.vies(at)vero.fi