Veronumerorekisteri

Veronumerorekisteri verkossa -palvelu on julkinen palvelu ja sen käyttö ei vaadi kirjautumista.

Teknisistä syistä johtuen palvelu on tilapäisesti poissa käytöstä 16.06.2019 kello 04:00 16.06.2019 klo 08:00 välisen ajan.

Mikä veronumerorekisteri on?

Veronumerorekisteri on julkinen ja avoin rakennusalan rekisteri, jota Verohallinto ylläpitää. Rakennusalan työntekijät kirjataan veronumerorekisteriin. Rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä on oltava kuvallinen tunnistekortti, jossa tulee näkyä Verohallinnon antama veronumero.

Mihin ja miten voit käyttää palvelua?

Voit tarkistaa palvelusta, onko henkilö veronumerorekisterissä. Kirjoita palveluun henkilön nimi (muodossa Etunimi Sukunimi) ja veronumero. Hakutuloksena saat tiedon, onko henkilö merkitty veronumerorekisteriin. Haussa ei näytetä henkilön muita tietoja (esimerkiksi henkilötunnusta).

Lisätietoja