Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tulet Suomeen töihin – työnantaja ei ole suomalainen

Kun työskentelet ulkomaisen työnantajan palveluksessa Suomessa, verotukseesi vaikuttaa se, kuinka kauan oleskelet Suomessa.

Kun oleskelet Suomessa yhtäjaksoisesti enintään 6 kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Kun sinulla on ulkomainen työnantaja, sinun ei yleensä tarvitse maksaa veroja Suomeen

 • palkasta, jonka saat ulkomaiselta työnantajalta
 • muista tuloista, jotka saat ulkomailta.

Koska tuloasi ei veroteta Suomessa, sinun ei tarvitse hakea ennakkoveroja tai verokorttia Suomessa. Sinun ei myöskään tarvitse antaa veroilmoitusta Suomeen tulosta, jota Suomessa ei veroteta.  

Asuinvaltiollasi on yleensä oikeus verottaa sinua myös Suomesta saamastasi tulosta. Kun saat tuloja Suomesta, muista ilmoittaa ne myös asuinvaltiosi verotuksessa. 

Jos sinulla ei ole A1-todistusta kotivaltiostasi, sinun täytyy kuitenkin maksaa sairaus- ja eläkevakuutusmaksuja Suomeen jos kuukausiansiosi on vähintään 800,02 euroa kuukaudessa vuonna 2024. Jos kuukausiansiosi on alle 800,02 euroa, sinun ei tarvitse maksaa sairausvakuutusmaksua Suomeen. 

Kun tulet töihin rakennustyömaalle, muista aina antaa tarvittavat ilmoitukset.

Jos sinulla on ulkomainen työnantaja, seuraavissa tilanteissa palkkasi voidaan verottaa Suomessa:

Kun tulet tilapäisesti Suomeen ja oleskelet maassa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Vaikka lähtisit Suomesta tilapäisesti esimerkiksi lomalle kotimaahasi, 6 kuukauden ajanjakso ei katkea.

Jos ulkomaisella työnantajallasi on Suomessa kiinteä toimipaikka, tämä rinnastetaan suomalaiseen työnantajaan. Tässä tapauksessa palkkasi veroprosentti määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Veron määrä on siis sitä suurempi, mitä enemmän saat palkkaa. Saat verovähennykset samoilla perusteilla kuin muutkin Suomessa asuvat. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja sinulla pitää olla verokortti tai sinun pitää maksaa ennakkoverot.

Näin huolehdit veroista

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy käydä henkilökohtaisesti.

2

Hae ennakkoveroa tai verokorttia

Täytä lomake 5042 (Verokortti, ennakkovero- tai veronumerohakemus – ulkomailla asuva tai asunut henkilö)

Saat Verohallinnosta joko verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet sen perusteella, onko yrityksellä kiinteä toimipaikka Suomessa ja onko yritys työnantajarekisterissä.

Jos et maksa ennakkoveroja, joudut maksamaan jäännösveroa ja mahdollisesti jäännösverolle korkoa.

Jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä, voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi. A1-todistus kertoo, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan. Kun sinulla on A1-todistus, sinulta ei peritä mitään vakuutusmaksuja.

Jos sinulla ei ole A1-todistusta, voit joutua maksamaan palkastasi veron lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka menevät vakuutuslaitoksille.

Jos olet työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, työnantaja perii palkastasi myös sairausvakuutusmaksun (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Lue lisää Suomeen töihin tulevan sairausvakuutusmaksusta.

Lisätietoa saat

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan 

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
 • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:

  • työnantajan tiedot

  • työn tilaaja Suomessa

  • koko nimesi ja syntymäaika

  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa

  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä

 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (ulkomailta +358 29 497 010).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Saat Verohallinnosta verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet.

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

4

Maksa verot

Verokortti: työnantaja perii veron palkastasi

Jos saat verokortin, toimita se työnantajallesi. Työnantaja pidättää veron palkastasi verokorttiin merkityn veroprosentin mukaan.

Ennakkovero: maksa verot itse

Jos maksat verot ennakkoverona, saat maksuohjeet joko verotoimistosta tai myöhemmin postitse. Maksa verot erissä Verohallinnon tilille työskentelyvuoden aikana.

Veron määrää voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla 

Esimerkkejä veroprosenteista

Anna veroilmoitus Suomeen

Kun olet Suomessa yli 6 kuukautta, anna veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Ilmoita myös tulot, jotka olet saanut ulkomailta sinä aikana, kun olet oleskellut Suomessa.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Ilmoita myös tulot, jotka saat Suomessa tehdystä työstä sen jälkeen, kun työskentelysi Suomessa on päättynyt. Tulo on ilmoitettava ja siitä on yleensä maksettava myös veroa Suomeen. Tällaista tuloa voi olla esimerkiksi

 • Suomessa työskentelyn ajalta kertynyt optioetu
 • Suomessa tehdystä työstä saatu lomaraha.

Katso myös: Lisääntyneiden elantomenojen vähentäminen

Lisätietoa vakuutusmaksuista

Verosopimus ei vaikuta maksujen määräämiseen.

Tietoa vakuutusmaksuista saat seuraavilta tahoilta:

Verosopimuksen vaikutus

Suomi ei voi aina verottaa palkkaasi, vaikka oleskelisitkin Suomessa yli 6 kuukautta. Jos oleskelet Suomessa enintään 183 päivää ajanjaksona, joka on määritelty verosopimuksessa, palkkaasi ei välttämättä veroteta Suomessa.

Jos työnantajasi on ulkomainen julkisyhteisö, maksat yleensä palkastasi verot kotimaahasi. Julkisyhteisöjä ovat esimerkiksi valtiot ja kunnat. Muita tulojasi verotetaan kuitenkin useimmiten Suomessa.

Kun lopetat työskentelyn Suomessa

Kun muutat pois Suomesta

Lue lisää sivulta Kun muutat pois Suomesta.

Jos ulkomaiselle työnantajallesi muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka, tämä rinnastuu suomalaiseen työnantajaan. Tässä tapauksessa maksat palkasta veroa samoin kuin suomalaisen työnantajan maksamasta palkasta.

Jos olet ulkomainen vuokratyöntekijä, katso ohje ulkomaisille vuokratyöntekijöille.

Töihin rakennustyömaalle?

Työntekijä: Töihin rakennustyömaalle tai telakalle

Työnantaja: Näin autat työntekijää veroasioissa, jotta hän voi aloittaa työt rakennustyömaalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2024