Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Ulkomailta Suomeen tuleva ammatinharjoittaja

Jos asut ulkomailla mutta harjoitat liike- tai ammattitoimintaa Suomessa, selvitä, pitääkö sinun maksaa veroa Suomeen.

Ohjeessa jäljempänä mainitaan vain ammatinharjoittajat, mutta ohje koskee myös liikkeenharjoittajia.

Suomen ja asuinvaltiosi välinen verosopimus vaikuttaa siihen, missä tilanteissa maksat ammatinharjoittajana tekemästäsi työstä veroja Suomeen. Suomessa harjoittamasi ammattitoiminnan tulosta pitää maksaa veroa Suomeen, jos oleskelet Suomessa tietyn ajan tai sinulla on kiinteä toimipaikka tai kiinteä paikka Suomessa.

Lue lisää ohjeesta Kiinteä paikka tai toimipaikka 

Selvitä myös, pitääkö sinun hakeutua Verohallinnon rekistereihin.

Sinun pitää antaa jokaisen verovuoden jälkeen Suomeen veroilmoitus  Suomessa harjoittamastasi ammattitoiminnasta. Veroilmoitus on annettava, vaikka tulosta ei menisi veroa Suomeen.  

Lue lisää ohjeesta Veroilmoitus – liikkeen ja ammatinharjoittaja

Oletko aloittamassa yritystoimintaa Suomessa?

Lue ohjeet yritystoiminnan aloittamisesta. 

Kuinka pitkään oleskelet Suomessa: 6 kuukauden aikaraja

Jos asut ulkomailla ja oleskelet Suomessa jatkuvasti enintään 6 kuukautta, olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Se tarkoittaa, että maksat Suomeen veroa vain niistä tuloista, jotka saat Suomesta, esimerkiksi Suomessa harjoittamastasi ammattitoiminnasta. Asuinvaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin vaikuttaa verotukseen niin, ettei myöskään tällaisista tuloista mene veroa Suomeen.

Jos asut Suomessa tai oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Silloin maksat yleensä Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Jos asut pysyvästi ulkomailla, asuinvaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin vaikuttaa verotukseen niin, ettei kaikista tuloista mene veroa Suomeen.

Lue lisää yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta

Jos saat työkorvausta, voit hakeutua ennakkoperintärekisteriin tai hakea verokortin

Jos harjoitat Suomessa ammattitoimintaa ja saat siitä työkorvausta, voit hakea työkorvausta varten verokortin tai lähdeverokortin. Silloin työkorvauksen maksaja perii verot ja tilittää ne Verohallinnolle. Toinen vaihtoehto on, että hakeudut ennakkoperintärekisteriin ja huolehdit veroista itse.

Milloin korvaus on palkkaa ja milloin työkorvausta?

Verokortti tai lähdeverokortti työkorvaukselle

Jos asut ulkomailla ja ammattitoimintaasi kuuluu Suomessa vain yksittäisiä lyhyitä ja tilapäisiä toimeksiantoja, maksat työkorvauksista veroa yleensä vain asuinvaltioosi. Silloin et siis välttämättä maksa työkorvauksista veroa Suomeen.

Suomessa olevan maksajan pitää kuitenkin periä työkorvauksesta vero, jos työ on tehty Suomessa. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, maksaja perii työkorvauksesta lähdeveron. Jos olet yleisesti verovelvollinen, maksaja tekee työkorvauksesta ennakonpidätyksen. Jos toimitat maksajalle lähdeverokortin tai verokortin, jolla perittävän veron määrä on 0 %, maksaja ei peri lähdeveroa tai toimita ennakonpidätystä.

Lue lisää siitä, miten voit hakea verokortin tai lähdeverokortin 

Ennakkoperintärekisteri

Kun harjoitat ammattitoimintaa Suomessa, voit hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Jos kuulut ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksen maksajan ei tarvitse periä työkorvauksesta veroa, vaan sinun pitää huolehtia veroista itse. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista. Rekisteriin kuuluminen ei vaikuta siihen, pitääkö sinun maksaa veroa Suomeen.

Voit hakeutua ennakkoperintärekisteriin, jos sinulla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa. Jos asut pysyvästi EU- tai ETA-maassa, sinulla on yleensä oikeus myös elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. 

Jos et asu EU:n tai ETAn alueella, tarvitset Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) luvan, jotta voit harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa.

Lue lisää PRH:n ohjeesta Lupa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuvalle.

Jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen, ennakkoperintärekisteriin hakeutumiseen riittää se, että harjoitat ammattitoimintaa Suomessa. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, toimintasi pitää lisäksi muodostaa Suomeen kiinteä toimipaikka tai Suomella pitää olla asuinvaltiosi kanssa verosopimus.

Sinun kannattaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin, jos ammattitoiminnasta menee veroa Suomeen eli Suomella on verotusoikeus. Silloin sinun ei tarvitse hakea Suomesta verokorttia tai lähdeverokorttia eikä työkorvauksen maksajan tarvitse periä työkorvauksesta veroa. Sen sijaan sinun pitää maksaa ammattitoiminnan tuloista ennakkoveroa. Sinun täytyy tehdä Verohallinnolle ennakkoverohakemus ja maksaa verot itse.

Lue lisää ennakkoperintärekisteriin hakeutumisesta

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos toimintasi perusteella muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa.

Lue lisää ulkomaisen yrityksen arvonlisäverotuksesta Suomessa

Työnantajarekisteri

Jos sinulla on Suomessa työntekijöitä ja kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa, selvitä, pitääkö sinun rekisteröityä työnantajarekisteriin.

Lue lisää:

Sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutus

Kun harjoitat liike- tai ammattitoimintaa Suomessa, saatat edelleen kuulua asuinvaltiosi sosiaaliturvan piiriin. Tämän voit osoittaa asuinvaltiosta saamallasi A1-todistuksella. Silloin et joudu maksamaan Suomeen sairausvakuutusmaksuja. Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä.

Jos sinulla ei ole A1-todistusta, tarkista, pitääkö sinun ottaa Suomessa yrittäjän eläkevakuutus. Silloin sinun pitää maksaa YEL-vakuutusmaksua Suomeen.

Lue lisää yrittäjän eläketurvasta (työeläke.fi)

Ammatinharjoittajan pitää antaa veroilmoitus

Ammatinharjoittajana sinun pitää antaa Suomeen elinkeinotoiminnan veroilmoitus (veroilmoitus 5) Suomessa harjoittamastasi toiminnasta.

Voit antaa veroilmoitukset paperilomakkeella (lomake 5) tai OmaVerossa.

 Siirry OmaVeroon

Lue lisää liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksesta

Sinun pitää antaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus, vaikka et olisikaan verovelvollinen Suomessa eli tuloistasi ei menisi veroa Suomeen. Merkitse silloin rasti ruutuun ”Vaadin verosopimuksen soveltamista” tai OmaVerossa vastaa “Kyllä” kohtaan "Vaaditko verosopimuksen soveltamista?"

Anna silloin veroilmoituksen mukana vapaamuotoinen liite, jossa esität vaatimuksen siitä, ettei Suomi verota tuloasi. Selvitä liitteessä nämä asiat:

 • Mitkä ajanjaksot olet oleskellut Suomessa?
 • Missä valtiossa käytössäsi on ollut pysyvä asunto ja koti?
  • Jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen (oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta), mutta pysyvä asuntosi ja kotisi on muussa valtiossa, liitä veroilmoitukseesi asuinvaltiosi veroviranomaisen antama asuinpaikkatodistus.
 • Millaista liike- ja ammattitoimintaa olet harjoittanut Suomessa ja kuinka pitkään toiminta on jatkunut?
 • Jos harjoitit rakennus- tai asennustoimintaa, selvitä myös yksittäisten urakoiden kestot:
  • Luettele jokaisen työkohteen ajanjakso ja paikkakunta.
  • Liitä mukaan kopiot toimeksiantosopimuksista.
 • Jos harjoitit liike- tai ammattitoimintaa telakalla, selvitä toimintasi kesto kullakin telakalla.
 • Liitä mukaan kopio A1-todistuksesta, jos olet toisessa valtiossa vakuutettu. (Todistusta ei tarvitse liittää, jos olet toimittanut sen Verohallinnolle jo aikaisemmin).

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024