Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset

 
Nimi Tietuekuvaus
/vuosi (pdf)
Lomake
/ohjeet
Suorasiirrot    
Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE)

2020

Ohje
Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE) 2020 Ohje
Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE) 2020
2019 (22.10.2018)
Ohje 2020
Ohje

Opastusvideo

YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten (VKTYOSVA) 2020  
Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille Tämä tietovirta poistuu käytöstä. Vuodelle 2019 ei julkaista tietuekuvausta. Ennakonpidätystietojen kyselyyn voi käyttää tietovirtaa VKESSPAE  
Muut ilmoitukset     
Perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E) 2016 ->

Ohje

Apuväline

Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME) 2012 -> Ohje
Apuväline
Apuvälineohje
Veronumerorekisterissä olon tarkistaminen (VEROKYSE) 2014 ->  
Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkistaminen (VSENPERE)
2018 -> (28.11.2018) Ohje
Apuväline
Arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen (VSALVTAR) 15.1.2018 2018 -> (29.3.2019)  
Ilmoitus varainsiirtoverosta (VSVARAIN) 20.3.2017 2016 ->  
Isännöitsijän ilmoitus omistajanvaihdoksesta asuntoyhteisössä (VSIOMVAS)
2016 ->  
Rakentamisen tiedonantomenettely / tiedonantovelvollisen tiedot (VSRAKYHT)

2020
2018

 
Rakentamisen tiedonantomenettely / työntekijätiedot (VSTYONTE)

2020
2018

(31.12.2015 voimaan tulleet vanhalla pohjalla)

 
Rakentamisen tiedonantomenettely / urakkatiedot (VSURAKKA)

2020
2018

(31.12.2015 voimaan tulleet vanhalla pohjalla)

 
Ilmoitus selvitysvelvollisesta (CbC ja DAC4)

2019
2018

2017 (13.6.2017)
2016 (13.6.2017)

 
Maakohtainen raportti (CbC ja DAC4) Tekninen soveltamisohje (12.10.2018)

Esimerkkitiedostot:
CBC-Report_New.xml (13.12.2017)
CBC_Report_Delete.xml (13.12.2017)
Verojen viitetiedot (VSGVIITE) 1.1.2017 voimaan tullut (viimeisin muutos 12.11.2017)  

 

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi