Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset

 
Nimi Tietuekuvaus
/vuosi (pdf)
Lomake
/ohjeet
Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE)

2024

Ohje 2024
Ohje 2023
Ohje 2022

 

Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE) 2024

Ohje 2024
Ohje 2023
Ohje 2022

 

Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE)

2024
2023

Ohje 2024
Ohje 2023
Ohje 2022
Ohje 2021

Opastusvideo

YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten (VKTYOSVA) 2024  
Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille Tämä tietovirta poistuu käytöstä. Vuodelle 2019 ei julkaista tietuekuvausta. Ennakonpidätystietojen kyselyyn voi käyttää tietovirtaa VKESSPAE  
Perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E) 2016 -> (30.3.2021)
Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Ohje

Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME) Voimassa alkaen 29.3.2022
2012 ->
Ohje (17.6.2022)
Apuväline
Apuvälineohje (17.6.2022)
Veronumerorekisterissä olon tarkistaminen (VEROKYSE) Voimassa alkaen 29.3.2022
2014 ->
 
Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkistaminen (VSENPERE)
2018 -> (28.11.2018) Ohje (17.6.2022)
Apuväline
Arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen (VSALVTAR) 15.1.2018 2018 ->  
Rakentamisen tiedonantomenettely / tiedonantovelvollisen tiedot (VSRAKYHT)

2020 (19.12.2019)
2018

 
Rakentamisen tiedonantomenettely / työntekijätiedot (VSTYONTE)

2020 (30.11.2022)
2018

 
Rakentamisen tiedonantomenettely / urakkatiedot (VSURAKKA)

2020 (19.12.2019)
2018

 
Ilmoitus selvitysvelvollisesta (CbC ja DAC4)

2024
2023 (24.11.2023)

 
Maakohtainen raportti (CbC ja DAC4) Tekninen soveltamisohje v2.1 (XML-skeema 2.0, käytössä 26.1.2021 alkaen) Esimerkkitiedostot (XML 2.0):
Uusi raportti
Tietojen poisto raportilta
Raportin korjaus
Ilmoitus raportoitavasta järjestelystä (DAC6)

Tekninen soveltamisohje, tunnustietopari-excel (1.7.2020-->)

Tekninen soveltamisohje (xml) (29.9.2021)

IsoTypes_v1.01(xsd) (29.9.2021)
Dac6XML_FI_v4.04 (xsd)
DAC6Wrapper_v1.1 (xsd)

Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt
Maksupalveluntarjoajan ilmoitus rajat ylittävistä maksuista (CESOP-ilmoitus)

Tekninen soveltamisohje (21.5.2024)

commontypes (xsd)
isotypes (xsd)
PaymentData (xsd)

CESOP Esimerkkitiedostot (zip)
CESOP Validation Module (zip) (europa.eu)
Verojen viitetiedot (VSGVIITE) 2017 -> (28.5.2021)
(autoverojen viitteet alkavat palautua 11.2.2021 alkaen)
 

Sähköisen lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemuksen massailmoitukset

Nimi Ohjeet Esimerkkitiedostot ja XML-skeemat:

Lähdeveron palautushakemus

Tekninen soveltamisohje (pdf)
(1.2.2023)

Sähköisten lähdeveronpalautushakemusten liitteet (pdf) (24.11.2022)

WHT example OrganisationX2 and Individual.xml (24.1.2022)

isowhttypes_v1.0.1.xsd

whttypes_v1.2.xsd (13.1.2022)

whtXML_v1.2.xsd (13.1.2022)

Lähdeverokorttihakemus

Tekninen soveltamisohje (pdf) (25.1.2022)

Lähdeverokorttihakemuksen sähköiset liitteet (pdf) (24.11.2022)

TAS example EU law and tax treaty applications.xml (24.1.2022)

isotastypes_v1.0.1.xsd

tastypes_v1.2.xsd (13.1.2022)

tasXML_v1.2.xsd (13.1.2022)

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 21.5.2024