Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset

 
Nimi Tietuekuvaus
/vuosi (pdf)
Lomake
/ohjeet
Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE)

2022

Ohje 2022

 

Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE) 2022

Ohje 2022

 

Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE)

2022

2021

Ohje 2022
Ohje 2021

Opastusvideo

YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten (VKTYOSVA) 2022  
Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille Tämä tietovirta poistuu käytöstä. Vuodelle 2019 ei julkaista tietuekuvausta. Ennakonpidätystietojen kyselyyn voi käyttää tietovirtaa VKESSPAE  
Perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E) 2016 -> (30.3.2021)
Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Ohje

Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME) 2012 -> Ohje
Apuväline
Apuvälineohje
Veronumerorekisterissä olon tarkistaminen (VEROKYSE) 2014 ->  
Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkistaminen (VSENPERE)
2018 -> (28.11.2018) Ohje
Apuväline
Arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen (VSALVTAR) 15.1.2018 2018 ->  
Rakentamisen tiedonantomenettely / tiedonantovelvollisen tiedot (VSRAKYHT)

2020 (19.12.2019)
2018

 
Rakentamisen tiedonantomenettely / työntekijätiedot (VSTYONTE)

2020 (19.12.2019)
2018

 
Rakentamisen tiedonantomenettely / urakkatiedot (VSURAKKA)

2020 (19.12.2019)
2018

 
Ilmoitus selvitysvelvollisesta (CbC ja DAC4)

2022
2021
2020
2019
2018

2017 (13.6.2017)
2016 (13.6.2017)

 
Maakohtainen raportti (CbC ja DAC4) Tekninen soveltamisohje v2.0 (XML-skeema 2.0, käytössä 26.1.2021 alkaen) Esimerkkitiedostot (XML 2.0):
Uusi raportti
Tietojen poisto raportilta
Raportin korjaus
Ilmoitus raportoitavasta järjestelystä (DAC6)

2018 -> (Ilmoittaminen alkaa 1.7.2020)

Tekninen soveltamisohje (29.9.2021)

IsoTypes_v1.01(xsd) (29.9.2021)
Dac6XML_FI_v4.04 (xsd)
DAC6Wrapper_v1.1 (xsd)

Raportoitavat rajat ylittävät järjestelyt
Verojen viitetiedot (VSGVIITE) 2017 -> (28.5.2021)
(autoverojen viitteet alkavat palautua 11.2.2021 alkaen)
 

Sähköisen lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemuksen massailmoitukset

Nimi Ohjeet Esimerkkitiedostot ja XML-skeemat:

Lähdeveron palautushakemus

Tekninen soveltamisohje (pdf)
(9.6.2020)

Sähköisten lähdeveronpalautushakemusten liitteet (pdf) 15.4.2020

LAVE_palautushakemus OrganisationX2 ja Indiv.xml

isowhttypes_v1.0.1.xsd

whttypes_v1.01.xsd

whtXML_v1.1.xsd (4.12.2020)

Lähdeverokorttihakemus

Tekninen soveltamisohje (pdf) 26.5.2020 

Lähdeverokorttihakemuksen sähköiset liitteet (pdf) 15.4.2020

Lähdeverokorttihakemus esimerkki EU-oikeus.xml

isotastypes_v1.0.1.xsd

tastypes_v1.0.1.xsd

tasXML_v1.0.1.xsd

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi