Hakemus rajoitetusti verovelvollisen lähdeverokortista, ennakkoverosta tai verokortista (5057)

Lomaketta käyttävät ulkomailla pysyvästi asuvat henkilöt tai henkilöt, jotka tulevat Suomeen enintään 6 kuukaudeksi. Lomakkeella haetaan lähdeverokorttia tai rajoitetusti verovelvollisen verokorttia. Rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä hakee lomakkeella ennakkoveroa. Rakennusalalla työskentelevä hakee lomakkeella veronumeroa.

Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon. Lomakkeen voi palauttaa myös postitse.

Ulkomaisen ammatinharjoittajan tulee liittää hakemukseen selvitys toiminnasta Suomessa 6206a.