Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomaalainen esiintyvä taiteilija tai urheilija – näin hoidat veroasiat Suomessa

Jos olet ulkomaalainen taiteilija tai urheilija ja esiinnyt Suomessa tai osallistut suomalaiseen urheilutapahtumaan, sinun pitää yleensä maksaa saamastasi palkkiosta veroa myös Suomeen.

Jos olet esimerkiksi teatteriohjaaja, koreografi, lavastaja, erotuomari tai urheiluvalmentaja, et täytä esiintyvän taiteilijan tai urheilijan kriteereistä verotuksessa. Lue ohje: Tulet Suomeen töihin – työnantaja on suomalainen

Oleskeluaika Suomessa vaikuttaa verotukseesi

Kun saat henkilökohtaisesta toiminnasta korvauksen, siitä pitää maksaa Suomessa 15 %:n lähdevero. Korvaus voi olla palkkaa tai muuta tuloa. Lähdevero peritään, vaikka korvaus maksettaisiin ulkomaiselle ohjelmatoimistolle tai muulle ulkomaiselle yhteisölle.

Korvauksesta ei voi tehdä verovähennyksiä. Siitä ei siis voi vähentää esimerkiksi summaa, joka on maksettu agentille. Vaikka korvauksesta ei voi vähentää kuluja, työnantaja voi yleensä erikseen verottomasti korvata sinulle

 • majoituskulut
 • matkalippukulut
 • rahtimaksut.

Sinulla täytyy olla kuluista tositteet. Lisäksi työnantaja voi maksaa sinulle verotonta päivärahaa, joka on yhtä paljon kuin kotimaan päiväraha.

Jos maksaja ei ole hakenut puolestasi verokorttia, hae lähdeverokorttia lomakkeella 5057. Valitse "Tulo on urheilijan tai esiintyvän taiteilijan tuloa" lomakkeen kohdassa 4. 

Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä Suomeen veroilmoitusta. Saat työnantajaltasi todistuksen tulosta ja peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Esimerkki: Kesätapahtuman järjestäjä maksaa korvauksen ulkomaiselle sinfoniaorkesterille. Korvaus on sinfoniaorkesterin tuloa, josta kesätapahtuman järjestäjä perii veroa 15 %. Orkesteri on tulostaan verovelvollinen asuinvaltiossaan, jossa myös poistetaan kaksinkertainen verotus. Sinfoniaorkesteri maksaa jäsenilleen kuukausipalkkaa, jota ei veroteta Suomessa.

Tulet ETA-valtiosta – voit valita veroprosentin laskutavan

Jos tulet ETA-valtiosta, voit

 • valita progressiivisen lähdeveroprosentin
 • hakeutua progressiiviseen verotukseen.

Voit hakeutua progressiiviseen verotukseen myös silloin, jos tulet verosopimusvaltiosta.

Jos sinulla on progressiivinen lähdeveroprosentti, saat vähentää tulosta välittömiä kuluja. Voit vähentää esimerkiksi matka- ja majoituskulut, jos työnantajasi ei ole maksanut niiden perusteella verotonta korvausta.

Voit pyytää Verohallintoa tutkimaan asian. Saat Verohallinnosta progressiivisen lähdeverokortin, jonka veroprosentissa kulut on huomioitu. Voit tarkistaa etukäteen lähdeverolaskurilla, onko tämä vaihtoehto edullisempi kuin 15 %:n lähdevero.

Jos haluat hakeutua progressiiviseen verotukseen, lue ohje Ulkomainen työntekijä enintään 6 kuukautta Suomessa – voit vaatia myös progressiivista verotusta.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Veroprosenttisi määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan.

Jos työnantajasi on suomalainen, hae verokortti näiden ohjeiden avulla:

Kun tulet tilapäisesti Suomeen ja oleskelet maassa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Kun sinulla on suomalainen työnantaja, palkkasi veroprosentti määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja verokortin.

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy asioida henkilökohtaisesti. Lue lisää tarvittavista liitteistä ja ajan varaamisesta verotoimistoon.

2

Hae verokortti ja toimita se työnantajallesi

Täytä lomake 5042

Palauta lomake Verohallinnolle. Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.  

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, sinun ei tarvitse asioida henkilökohtaisesti verotoimistossa saadaksesi verokortin.  

Jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä, voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi. A1-todistus kertoo, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan. Liitä todistus lomakkeen mukana.  

Saat verokortin postitse.  Toimita verokortti työnantajallesi. Sen perusteella hän perii verot palkastasi.

Veroprosenttia voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla.

Esimerkkejä veroprosenteista

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan 

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
 • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:

  • työnantajan tiedot

  • työn tilaaja Suomessa

  • koko nimesi ja syntymäaika

  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa

  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä

 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (ulkomailta +358 29 497 010).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Saat Verohallinnosta verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet.

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

4

Toimita verokortti työnantajalle

Kun menet töihin, anna verokortti alkuperäisenä työnantajallesi. Sen perusteella hän perii verot palkastasi.

Muista antaa veroilmoitus Suomeen

Sinun ei yleensä tarvitse ilmoittaa Suomeen tuloja, jotka olet ansainnut

 • ennen kuin muutit Suomeen
 • sen jälkeen, kun muutit Suomesta pois.

Näistä tuloista ei myöskään tarvitse maksaa veroja Suomeen. Jos kuitenkin saat työskentelyn päättymisen jälkeen tuloja, jotka perustuvat työskentelyysi Suomessa (esim. optioetu), nämä tulot tavallisesti verotetaan Suomessa.

Kun olet Suomessa yli 6 kuukautta, anna veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Ilmoita myös tulot, jotka olet saanut ulkomailta sinä aikana, kun olet oleskellut Suomessa.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Jos työnantajasi on ulkomainen, hae verokortti tai ennakkoveroa näiden ohjeiden avulla:

Kun tulet tilapäisesti Suomeen ja oleskelet maassa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Vaikka lähtisit Suomesta tilapäisesti esimerkiksi lomalle kotimaahasi, 6 kuukauden ajanjakso ei katkea.

Jos ulkomaisella työnantajallasi on Suomessa kiinteä toimipaikka, tämä rinnastetaan suomalaiseen työnantajaan. Tässä tapauksessa palkkasi veroprosentti määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Veron määrä on siis sitä suurempi, mitä enemmän saat palkkaa. Saat verovähennykset samoilla perusteilla kuin muutkin Suomessa asuvat. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja verokortin tai ennakkoverot.

Näin huolehdit veroista

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy käydä henkilökohtaisesti.

2

Hae ennakkoveroa tai verokorttia

Täytä lomake 5042 (Verokortti, ennakkovero- tai veronumerohakemus – ulkomailla asuva tai asunut henkilö)

Saat Verohallinnosta joko verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet sen perusteella, onko yrityksellä kiinteä toimipaikka Suomessa ja onko yritys työnantajarekisterissä.

Jos et maksa ennakkoveroja, joudut maksamaan jäännösveroa ja mahdollisesti jäännösverolle korkoa.

Jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä, voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi. A1-todistus kertoo, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan. Kun sinulla on A1-todistus, sinulta ei peritä mitään vakuutusmaksuja.

Jos sinulla ei ole A1-todistusta, voit joutua maksamaan palkastasi veron lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka menevät vakuutuslaitoksille.

Jos olet työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, työnantaja perii palkastasi myös sairausvakuutusmaksun (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Lue lisää Suomeen töihin tulevan sairausvakuutusmaksusta.

Lisätietoa saat

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan 

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
 • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:

  • työnantajan tiedot

  • työn tilaaja Suomessa

  • koko nimesi ja syntymäaika

  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa

  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä

 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (ulkomailta +358 29 497 010).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Saat Verohallinnosta verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet.

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

4

Maksa verot

Verokortti: työnantaja perii veron palkastasi

Jos saat verokortin, toimita se työnantajallesi. Työnantaja pidättää veron palkastasi verokorttiin merkityn veroprosentin mukaan.

Ennakkovero: maksa verot itse

Jos maksat verot ennakkoverona, saat maksuohjeet joko verotoimistosta tai myöhemmin postitse. Maksa verot erissä Verohallinnon tilille työskentelyvuoden aikana.

Veron määrää voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla 

Esimerkkejä veroprosenteista

Anna veroilmoitus Suomeen

Kun olet Suomessa yli 6 kuukautta, anna veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Ilmoita myös tulot, jotka olet saanut ulkomailta sinä aikana, kun olet oleskellut Suomessa.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Esitäytetty veroilmoitus – näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Ilmoita myös tulot, jotka saat Suomessa tehdystä työstä sen jälkeen, kun työskentelysi Suomessa on päättynyt. Tulo on ilmoitettava ja siitä on yleensä maksettava myös veroa Suomeen. Tällaista tuloa voi olla esimerkiksi

 • Suomessa työskentelyn ajalta kertynyt optioetu
 • Suomessa tehdystä työstä saatu lomaraha.

Katso myös: Lisääntyneiden elantomenojen vähentäminen

Lisätietoa vakuutusmaksuista

Verosopimus ei vaikuta maksujen määräämiseen.

Tietoa vakuutusmaksuista saat seuraavilta tahoilta:

Verosopimuksen vaikutus

Suomi ei voi aina verottaa palkkaasi, vaikka oleskelisitkin Suomessa yli 6 kuukautta. Jos oleskelet Suomessa enintään 183 päivää ajanjaksona, joka on määritelty verosopimuksessa, palkkaasi ei välttämättä veroteta Suomessa.

Jos työnantajasi on ulkomainen julkisyhteisö, maksat yleensä palkastasi verot kotimaahasi. Julkisyhteisöjä ovat esimerkiksi valtiot ja kunnat. Muita tulojasi verotetaan kuitenkin useimmiten Suomessa.

Kun lopetat työskentelyn Suomessa

Kun muutat pois Suomesta

Lue lisää sivulta Muutto pois Suomesta.

Anna veroilmoitus Suomeen

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, sinun täytyy antaa veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuotta seuraavana keväänä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. Jos kaikki tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Tarvittaessa täydennä ja korjaa veroilmoituksen tietoja OmaVero-palvelussa. Jos et voi asioida sähköisesti OmaVerossa, näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla.

Tulet Yhdysvalloista – verosopimus vaikuttaa verotukseesi

Jos tulet Suomeen Yhdysvalloista ja saat täältä palkkiota ja kulukorvauksia yhteensä enintään 20 000 dollaria vuodessa, et maksa korvauksesta veroa Suomeen. Jos saat tuloa yli 20 000 dollaria vuodessa, sinun pitää maksaa vero Suomeen koko palkkiosta. Maksaja voi ottaa verosopimuksen mukaisen huojennuksen huomioon vain, jos se on merkitty lähdeverokorttiisi.

Esimerkki: Suomalainen tilaisuuden järjestäjä maksaa yhdysvaltalaiselle ohjelmatoimistolle 25 300 euroa. Summa on yhteiskorvaus kahdesta esiintymisestä, jotka viisi Yhdysvalloista tulevaa taiteilijaa tekee Suomessa. Koska korvaus on yli 20 000 Yhdysvaltojen dollaria, siitä peritään 15 %:n lähdevero.

Lähdeveroa ei kuitenkaan peritä yksittäisen taiteilijan osuudesta, jos
- kunkin eri taiteilijan saamasta osuudesta esitetään selvitys 
- tositteet ja vuosi-ilmoitus annetaan erikseen kunkin taiteilijan nimellä
- yksittäisen taiteilijan palkkio korvauksineen ei ylitä 20 000 dollaria.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2015