Hakemus verokortista tai ennakkoverosta - Ulkomailla asuva tai asunut henkilö, joka tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi (5042)

Lomaketta käyttävät ulkomailla asuvat henkilöt tai henkilöt, jotka tulevat Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi. Lomakkeella haetaan verokorttia tai ennakkoveroa. Rakennusalalla työskentelevä hakee lomakkeella veronumeroa.

Lomakkeen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon. Lomakkeen voi palauttaa myös postitse.

Ulkomaisen ammatinharjoittajan tulee liittää hakemukseen selvitys toiminnasta Suomessa lomakkeella VEROH 6206a.