Veronumerorekisteri

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot voidaan merkitä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. Työnantajalla tai muulla tunnistekortin antajalla on myös mahdollisuus varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero on sama kuin Verohallinnon rekisterissä oleva.

Veronumerorekisteriin hakeutuminen

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Pyynnön voi tehdä

  • työntekijä
  • työnantaja
  • rakennustyömaan päätoteuttaja.

Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin.

Työntekijä

Suomalainen henkilötunnus – toimi näin

Työntekijä tai ammatinharjoittaja: voit itse pyytää merkitsemistä julkiseen rekisteriin soittamalla veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä.

Ei suomalaista henkilötunnusta – toimi näin

Työntekijällä tai ammatinharjoittajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta: asioi henkilökohtaisesti verotoimistossa, jotta saat henkilötunnuksen ja veronumeron. Tämän jälkeen voit pyytää merkitsemistä veronumerorekisteriin.

Menettelystä enemmän tietoa

Työnantaja

Kun työnantaja pyytää sähköisesti vähintään 20 henkilön veronumeron, henkilöt merkitään automaattisesti rekisteriin. Erillistä pyyntöä ei siis enää tämän jälkeen tarvita. Työnantaja voi lähettää veronumeropyynnön myös siinä tilanteessa, että hänellä on jo veronumerot, mutta työntekijät eivät ole veronumerorekisterissä.

Työnantaja voi toimittaa pyynnöt sähköisesti Verohallintoon Ilmoitin.fi -palvelun kautta. Rekisteröintipyynnön voi tehdä myös puhelimitse tai asioimalla toimistossa.

Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset > Työnantajan veronumeropyynnöt.

Veronumerorekisteristä poistaminen

Työntekijän tiedot voidaan poistaa julkisesta veronumerorekisteristä vain hänen omasta pyynnöstään. Työntekijän tulee esittää selvitys siitä, että hän ei enää toimi rakennusalalla. Selvitys voi olla esimerkiksi se, että työntekijä on siirtynyt muulla kuin rakennustoimialalla toimivan yrityksen palvelukseen. Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti poistaa työntekijän rekisteristä, jos hän ei enää toimi rakennustyömailla Suomessa.

Työnantaja tai työntekijän rekisteröimistä alun perin pyytänyt henkilö ei voi pyytää rekisteristä poistamista. Henkilötunnisteet, joille veronumero merkitään, ovat työnantajakohtaisia, mutta veronumero on kuitenkin henkilökohtainen. Työnantajalle tai rakennustyömaan päätoteuttajalle ei tämän vuoksi ole perusteltua antaa oikeutta pyytää työntekijän tietojen poistamista veronumerorekisteristä. Vain työntekijä voi arvioida, onko rekisterimerkintä hänelle tarpeellinen esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tarkista rekisterimerkintä työntekijän nimen ja veronumeron perusteella

Veronumerorekisteri on julkinen ja avoin rakennusalan rekisteri. Rekisteriin on syötettävä henkilön koko nimi (sukunimi ja etunimi) ja veronumero. Hakutuloksena on tieto siitä, onko henkilö merkitty rekisteriin annetulla veronumerolla. Pelkkä nimi tai veronumero ei riitä, vaan tarvitaan kaikki nämä kolme tietoa. Hakutulos kertoo täsmäävätkö annettu nimi ja veronumero eli löytyvätkö tiedot rekisteristä. Muita tietoja haussa ei näytetä (esimerkiksi henkilötunnusta).

Avainsanat: