Ulkomailta Suomeen ulkomaisen työnantajan palvelukseen

Jos asut tai oleskelet Suomessa yli kuusi kuukautta, maksat pääsääntöisesti  palkastasi veroa Suomeen. Maksat useimmiten myös pakollisia vakuutusmaksuja Suomeen. Jos oleskelet Suomessa enintään kuusi kuukautta ja työskentelet ulkomaisen työnantajan palveluksessa, et yleensä maksa veroa Suomeen.

Jos ulkomaiselle työnantajallesi muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka, tältä saamaasi palkkaa verotetaan samojen periaatteiden mukaan kuin suomalaiselta työnantajalta saatua palkkaa. Katso tällöin ohje Ulkomailta Suomeen suomalaisen työnantajan palvelukseen.

Jos olet vuokratyöntekijä esimerkiksi Virosta, Latviasta, Liettuasta tai Puolasta taikka Pohjoismaista, katso ohje Ulkomaiset vuokratyöntekijät.

Anna veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus)

Siirry ilmoittamaan

Palvelu avautui 8.3.2018 liikkeen- ja ammatinharjoittajille, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.4.2018. Muille asiakkaille palvelu avautuu maaliskuun lopulla.

Jos asut tai oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, maksat veroa Suomeen

Jos asut tai oleskelet Suomessa yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta, olet verotuksellisesti Suomessa asuva eli yleisesti verovelvollinen. Tilapäiset käyntisi ulkomailla (esim. loman vietto kotimaassa) eivät katkaise 6 kuukauden ajan laskentaa. Yleisesti verovelvollisena maksat pääsääntöisesti Suomeen veroa sekä Suomesta että muista valtioista saamistasi tuloista.

Maksat progressiivista veroa Suomeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että veron määrä on sitä suurempi, mitä suurempi on palkkasi. Saat verovähennykset samoin perustein kuin muutkin Suomessa asuvat.

Ennakkoverot

Ulkomaisen työnantajan ei yleensä tarvitse toimittaa palkastasi ennakonpidätystä Suomeen, vaan sinun tulee hoitaa itse veron maksu työskentelyvuoden aikana. Sinun on tästä syystä otettava yhteyttä Suomen Verohallintoon ja pyydettävä ennakkoverojen määräämistä. Ennakkoverojen hakeminen on tärkeää, sillä jälkikäteen veroa maksettaessa voit joutua maksamaan jäännösverolle korkoa.

Jos olet yleisesti verovelvollinen Suomessa, voit hakea ennakkoveroja verkosta. Tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Voit myös hakea ennakkoveroja lomakkeella 5010

Ennakkoverojen laskemista varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen, jota voit hakea verotoimistosta samalla, kun pyydät ennakkoverojen määräämistä. Ennakkoverot haettuasi saat tilisiirtolomakkeet, joita käyttäen maksat itse verosi erissä Verohallinnon tilille työskentelyvuoden aikana.

Veron määrää voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla

Veroilmoitus Suomeen

Ilmoita veroilmoituksella kaikki Suomessa oleskeluaikana Suomesta ja ulkomailta saamasi tulot.

Verohallinto lähettää sinulle esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa. Esitäytetyllä veroilmoituksella on esimerkiksi suomalaisten työnantajien ilmoittamat tulo- ja ennakonpidätystiedot. Ulkomaisen työnantajan maksama palkka ei yleensä näy esitäytetyllä veroilmoituksella ja sen takia veroilmoitus on palautettava täydennettynä Verohallinnolle Jos tiedot esitäytetyllä veroilmoituksella ovat oikein eikä mitään puutu, veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.

Jos olet täydentänyt veroilmoitustasi ja palauttanut sen Verohallintoon, saat myöhemmin syksyllä uuden verotuspäätöksen, jossa on kerrottu lopullinen verojen määrä. Saat tarvittaessa myös jäännösveron maksuohjeet. Lisäksi mukana on ohje mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos sinulle ei ole lähetetty esitäytettyä veroilmoitusta työskentelyvuotta seuraavan vuoden toukokuun puoleenväliin mennessä, on sinun annettava veroilmoitus oma-aloitteisesti. Käytä tällöin veroilmoituslomaketta 3001.

Käytä tyhjää veroilmoituslomaketta myös silloin, jos saat Suomessa työskentelyn päättymisen jälkeen tuloa, joka perustuu Suomessa tehtyyn työhön. Tulo on ilmoitettava Suomeen ja siitä on yleensä maksettava myös veroa Suomeen. Tällaista tuloa voi olla esimerkiksi Suomessa työskentelyn ajalta kertynyt optioetu ja Suomessa tehdystä työstä saatu lomaraha.

Pakolliset vakuutusmaksut

Sinun on maksettava verojen lisäksi Suomeen sairausvakuutus-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Maksujen määrä on yhteensä noin 7 prosenttia palkan määrästä. Maksuja ei kuitenkaan peritä, jos sinulla on lähetetyn työntekijän todistus (esim. A1 tai E101), jonka mukaan kuulut kotimaasi sosiaaliturvaan. Verosopimus ei vaikuta maksujen määräämiseen.

Lisätietoa saat Eläketurvakeskuksesta (etk.fi), eläkelaitoksista ja Työttömyysvakuutusrahastosta (tvr.fi).

Verosopimuksen vaikutus

Poikkeustapauksissa ulkomaiselta työnantajalta saamaasi palkkaa ei veroteta Suomessa, vaikka oleskelisit Suomessa yli 6 kuukautta. Tähän on syynä se, että kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus estää tietyissä tilanteissa Suomea verottamasta palkkaasi. Verosopimus voi estää Suomea verottamasta palkkaasi, jos oleskelet Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa määrättynä ajanjaksona.

Jos työnantajasi on ulkomainen julkisyhteisö, Suomi ei yleensä voi verottaa palkkaasi, vaan maksat verot kotimaahasi. Julkisyhteisöjä ovat esimerkiksi valtiot ja kunnat. Muita tulojasi verotetaan kuitenkin useimmiten Suomessa. Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, sinun on annettava veroilmoitus Suomeen.

Kun lopetat työskentelyn Suomessa

Kun muutat pois Suomesta, tee muuttoilmoitus ja huolehdi tarvittaessa viimeisestä veroilmoituksesta ja ennakkoverojen poistamisesta. Lue lisää sivulta  Ulkomaalaisen lopettaessa työskentelyn Suomessa

Enintään 6 kuukautta Suomessa

Jos oleskelet Suomessa yhtäjaksoisesti enintään 6 kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen Suomeen. Ulkomaiselta työantajalta saamaasi palkkaa ei tässä tapauksessa yleensä veroteta Suomessa. Myöskään muita ulkomailta saatuja tuloja ei veroteta Suomessa.

Jos työnantajallesi muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka, palkkasi kuitenkin verotetaan Suomessa samaan tapaan kuin suomalaiselta työnantajalta saatu palkka. Palkkasi verotetaan tietyissä tilanteissa Suomessa myös silloin, kun olet vuokrattu työntekijä, tai esiintyvä taiteilija tai urheilija.

Lisätietoa ulkomailta tulevien esiintyvien taiteilijoiden ja urheilijoiden verotuksesta

Vaikka palkkaasi ei verotettaisi Suomessa, sinun on maksettava sairaus- ja eläkevakuutuksen maksuja Suomeen, jollei sinulla ole lähetetyn työntekijän todistusta kotivaltiostasi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa vakuutetun sairausvakuutusmaksua Suomeen, jos työskentelet Suomessa vähemmän kuin 4 kuukauden ajan.