Postin lakko viivästyttää kirjeitä. Hoida veroasiat OmaVerossa. Lue lisää

Sairausvakuutusmaksu Suomeen tulevalle työntekijälle

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi tulla työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutetuksi. Työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu työskentelyn kestosta riippumatta, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 696,60 euroa kuukaudessa (vuonna 2019).

Jos muutat Suomeen vakinaisesti asumaan, voit olla Suomessa sairausvakuutettu asumisen perusteella. Tällöin sairausvakuuttamiseen ei vaikuta palkkatulon määrä.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, Verohallinto määrää sinulle työntekijän sairausvakuutusmaksun. Lisäksi työnantajasi tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Sairausvakuutusmaksuja ei kuitenkaan makseta Suomeen, jos sinulla on A1- tai vastaava todistus, jolla osoitat olevasi vakuutettu asuinvaltiossasi.

Vaikka työntekijän palkkatulo laskisi alle 696,60 e/kk, voi työntekijä silti olla jälkisuojan perusteella Suomessa sairausvakuutettu. Jälkisuojan edellytyksenä on, että työntekijälle on maksettu vähintään kuuden kuukauden ajalta palkkaa, joka on ollut vähintään 696,60 e/kk. Jälkisuojaa sovelletaan enintään kolmen kuukauden ajan tai enintään oleskeluluvan voimassaolon ajan.

Työntekijän sairausvakuutusmaksu

Vuonna 2019 sairausvakuutusmaksu on 0 %, jos palkkatulot ovat alle 14 282 euroa vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu. Jos palkkatulot ovat vähintään 14 282 euroa, on sairausvakuutusmaksu 1,54 %.

Jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen ja sairausvakuutettu, sisältyy työntekijän sairausvakuutusmaksu ennakonpidätysprosenttiin eikä sitä pidätetä palkasta erikseen.

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja sairausvakuutettu, sairausvakuutusmaksu peritään palkasta lähdeveron lisäksi. Jos kuitenkin olet hakenut rajoitetusti verovelvollisen progressiiviseen verotukseen, sisältyy työntekijän sairausvakuutusmaksu ennakonpidätysprosenttiin.

Sosiaalivakuutusmaksuprosentit 2019

Lue lisää ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotuksesta