Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Sairausvakuutusmaksu Suomeen tulevalle työntekijälle

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi tulla työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutetuksi. Työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu työskentelyn kestosta riippumatta, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 

  • 726,27 euroa kuukaudessa vuonna 2021
  • 741,75 euroa kuukaudessa 1.1. - 31.7.2022
  • 767,98 euroa kuukaudessa 1.8. - 31.12.2022.

Jos muutat Suomeen vakinaisesti asumaan, voit olla Suomessa sairausvakuutettu asumisen perusteella. Tällöin sairausvakuuttamiseen ei vaikuta palkkatulon määrä.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, Verohallinto määrää sinulle työntekijän sairausvakuutusmaksun. Lisäksi työnantajasi tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Sairausvakuutusmaksuja ei kuitenkaan makseta Suomeen, jos sinulla on A1- tai vastaava todistus, jolla osoitat olevasi vakuutettu asuinvaltiossasi.

Vaikka työntekijän palkkatulo laskisi

  • alle 726,27 e/kk vuonna 2021
  • alle 741,75 e/kk (1.1. - 31.7.2022)

  • alle 767,98 e/kk (1.8. - 31.12.2022)

voi työntekijä silti olla jälkisuojan perusteella Suomessa sairausvakuutettu. Jälkisuojan edellytyksenä on, että työntekijälle on maksettu vähintään kuuden kuukauden ajalta palkkaa, joka on ollut

  • vähintään 726,27 e/kk vuonna 2021
  • vähintään 741,75 e/kk 1.1. - 31.7.2022
  • vähintään 767,98 e/kk 1.8. - 31.12.2022

Jälkisuojaa sovelletaan enintään kolmen kuukauden ajan tai enintään oleskeluluvan voimassaolon ajan.

Työntekijän sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu muodostuu sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta.

Vuonna 2021 sairaanhoitomaksu on 0,68 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,36 %, ja se peritään vain, jos palkka- tai työtulot ovat 14 766 euroa tai enemmän vuoden aikana.

Vuonna 2022 sairaanhoitomaksu on 0,53 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,18 %, ja se peritään vain, jos palkka- tai työtulot ovat 15 128  euroa tai enemmän vuoden aikana.

Jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen ja sairausvakuutettu, sisältyy työntekijän sairausvakuutusmaksu ennakonpidätysprosenttiin eikä sitä pidätetä palkasta erikseen.

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja sairausvakuutettu, sairausvakuutusmaksu peritään palkasta lähdeveron lisäksi. Jos kuitenkin olet hakenut rajoitetusti verovelvollisen progressiiviseen verotukseen, sisältyy työntekijän sairausvakuutusmaksu ennakonpidätysprosenttiin.

Sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Sivu on viimeksi päivitetty 29.7.2022