Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sairausvakuutusmaksu Suomeen tulevalle työntekijälle

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi tulla työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutetuksi. Työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu työskentelyn kestosta riippumatta, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 

  • 741,75 euroa kuukaudessa 1.1. - 31.7.2022
  • 767,98 euroa kuukaudessa 1.8. - 31.12.2022
  • 800,02 euroa kuukaudessa vuonna 2023 ja vuonna 2024.

Jos muutat Suomeen vakinaisesti asumaan, voit olla Suomessa sairausvakuutettu asumisen perusteella. Tällöin sairausvakuuttamiseen ei vaikuta palkkatulon määrä.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, Verohallinto määrää sinulle työntekijän sairausvakuutusmaksun. Lisäksi työnantajasi tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Sairausvakuutusmaksuja ei kuitenkaan makseta Suomeen, jos sinulla on A1- tai vastaava todistus, jolla osoitat olevasi vakuutettu asuinvaltiossasi.

Vaikka työntekijän palkkatulo laskisi

  • alle 741,75euroa kuukaudessa (1.1. - 31.7.2022)

  • alle 767,98 euroa kuukaudessa (1.8. - 31.12.2022)
  • alle 800,02 euroa kuukaudessa vuonna 2023 ja vuonna 2024.

voi työntekijä silti olla jälkisuojan perusteella Suomessa sairausvakuutettu. Jälkisuojan edellytyksenä on, että työntekijälle on maksettu vähintään kuuden kuukauden ajalta palkkaa, joka on ollut

  • vähintään 741,75 euroa kuukaudessa 1.1. - 31.7.2022
  • vähintään 767,98 euroa kuukaudessa 1.8. - 31.12.2022
  • vähintään 800,02 euroa kuukaudessa vuonna 2023 ja vuonna 2024.

Jälkisuojaa sovelletaan enintään kolmen kuukauden ajan tai enintään oleskeluluvan voimassaolon ajan.

Työntekijän sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu muodostuu sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta.

Vuonna 2023 sairaanhoitomaksu on 0,60 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,36 %, ja se peritään vain, jos palkka- tai työtulot ovat 15 703 euroa tai enemmän vuoden aikana.

Vuonna 2024 sairaanhoitomaksu on 0,51 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,01 %, ja se peritään vain, jos palkka- tai työtulot ovat 16 499 euroa tai enemmän vuoden aikana.

Jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen ja sairausvakuutettu, sisältyy työntekijän sairausvakuutusmaksu ennakonpidätysprosenttiin eikä sitä pidätetä palkasta erikseen.

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja sairausvakuutettu, sairausvakuutusmaksu peritään palkasta lähdeveron lisäksi. Jos kuitenkin olet hakenut rajoitetusti verovelvollisen progressiiviseen verotukseen, sisältyy työntekijän sairausvakuutusmaksu ennakonpidätysprosenttiin.

Sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024