Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista vuonna 2024

Veroprosentti tarkoittaa sitä, kuinka paljon sinulle maksetusta tulosta menee veroa. Veroprosentti määräytyy vuoden aikana kertyvien ansiotulojen mukaan. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja etuudet.

Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat muun muassa vuositulojen määrä, kotikunta, kirkon jäsenyys ja erilaiset vähennykset.

Voit arvioida veroprosenttiasi veroprosenttilaskurilla

Esimerkkejä veroprosenteista

Taulukon veroprosentit perustuvat tilanteeseen, jossa henkilö

  • on 17−52-vuotias
  • asuu Helsingissä
  • kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon
  • saa vain yhdentyyppistä tuloa vuoden aikana − esimerkiksi vain palkkaa, ei muita tuloja
  • on saanut verokortin vuoden alussa.

Lisäksi taulukon veroprosenteissa on otettu huomioon vähennykset, jotka Verohallinto tekee automaattisesti.

Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista
Tulon määrä vuodessa Palkan veroprosentti Etuuden veroprosentti Eläkkeen veroprosentti
10 000 euroa 0,0 % 15,0 % 0,0 %
16 000 euroa 0,5% 18,5 % 6,0 %
20 000 euroa 3,0 % 20,5 % 12,5 %
30 000 euroa

10,5 %

23,5 %

20,0 %

40 000 euroa 16,0 % 27,5 % 24,5 %
50 000 euroa 20,5 % 29,5 % 28,5 %
60 000 euroa 23,5 % 31,5 % 32,5 %
70 000 euroa 26,5 % 33,0 % 34,5 %

Palkasta menee veron lisäksi erikseen eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, joka esimerkkitapauksessa olisi 7,94 %. Työnantaja perii eläke- ja työttömyysmaksun palkasta ja tilittää sen eläkelaitokselle.

Esimerkkejä veron määrästä

Esimerkkejä veron määrästä palkasta, eläkkeestä ja etuudesta
Tulon määrä vuodessa Veron määrä palkasta Veron määrä etuudesta Veron määrä eläkkeestä
10 000 euroa 0,00 € 1 450,56 € 0,00 €
16 000 euroa 31,25 € 2 946,30 €  939,31 €
20 000 euroa 521,92 € 4 010,12 € 2 494,69 €
30 000 euroa 3 140,72 € 6 893,20 € 5 851,67 €
40 000 euroa 6 330,65 € 10 639,95 € 9 731,34 €
50 000 euroa 10 175,74 € 14 442,95 € 14 228,27 €
60 000 euroa 14 093,81 € 18 605,95 € 19 366,45 €
70 000 euroa 18 297,21 € 22 783,95 € 24 129,45 €

Jos tulosi muuttuvat, tilaa uusi verokortti palkkaa, eläkettä tai etuutta varten

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024