Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Bruttopalkkalaskuri

Bruttopalkkalaskurilla voit laskea esimerkiksi ulkomailta töihin tulleen työntekijän bruttopalkan.

Siirry bruttopalkkalaskuriin

Mihin laskuria voi käyttää?

Bruttopalkkalaskuri on tarkoitettu avuksi tilanteisiin, joissa työntekijä ja työnantaja ovat sopineet nettopalkasta. Työnantaja maksaa työntekijälle sovitun suuruisen nettopalkan. Sen lisäksi ulkomainen työnantaja maksaa työntekijän puolesta tämän henkilökohtaiset tuloverot. Ulkomainen työnantaja ei peri näitä veroja työntekijältä.

Bruttopalkkalaskuri kertoo, mikä bruttotulon tulisi olla. Bruttotulo muodostuu nettopalkasta ja työnantajan maksamista veroista.

Laskuri sopii tilanteeseen, jossa nettopalkka on ainoa ansiotulo eikä työnantaja vastaa muiden tulojen veroista. Kun työnantaja maksaa tuloveron työntekijän puolesta, tulovero on sen vuoden tuloa, jolloin nettopalkka on maksettu.

Miten nettopalkka lasketaan?

Suomessa nettopalkkana otetaan huomioon kaikki suoritukset, jotka työnantaja maksaa työntekijälle tai hänen puolestaan ja joista työnantaja maksaa myös veron.

Tällaisia suorituksia ovat esimerkiksi

  • rahapalkka
  • luontoisedut
  • bonukset
  • lakisääteiset maksut, jotka työnantaja maksaa ulkomailla työntekijän puolesta. 
Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2022