Veronumerorekisteri

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumeroiden täytyy olla merkittynä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Voit tarkistaa rakennusalan veronumerorekisteristä, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. Työnantaja tai tunnistekortin antaja voi myös varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero vastaa sitä, joka on Verohallinnon rekisterissä.

Veronumerorekisteriin täytyy hakeutua erikseen

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin.

Merkintää voi pyytää

  • työntekijä
  • työnantaja
  • rakennustyömaan päätoteuttaja.

Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin.

Sinulla on suomalainen henkilötunnus 

Voit itse pyytää, että veronumerosi merkitään julkiseen rekisteriin.

Soita veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 (puhelun hinta pvm./mpm.) tai käy Verohallinnon toimipisteessä. 

Sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Käy verotoimistossa henkilökohtaisesti, jotta saat henkilötunnuksen ja veronumeron. Tämän jälkeen voit pyytää, että veronumerosi merkitään julkiseen veronumerorekisteriin.

Voit toimittaa pyynnön veronumeron rekisteröinnistä Verohallintoon sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelussa.

  • Kun pyydät sähköisesti vähintään 20 henkilön veronumerot, heidät merkitään automaattisesti rekisteriin.
  • Voit lähettää pyynnön myös silloin, jos sinulla jo on veronumerot, mutta työntekijät eivät ole veronumerorekisterissä.

Lisäksi veronumeron voi rekisteröidä soittamalla veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 (puhelun hinta pvm./mpm.) tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä.

Tietuekuvaukset – Suorasiirrot ja muut ilmoitukset > Työnantajan veronumeropyynnöt.

Veronumerorekisteristä poistaminen

Työntekijä voi itse pyytää poistamaan tiedot julkisesta veronumerorekisteristä. Työntekijän täytyy esittää selvitys siitä, että hän ei enää toimi rakennusalalla. Selvitys voi olla esimerkiksi se, että työntekijä on siirtynyt muulla kuin rakennustoimialalla toimivan yrityksen palvelukseen.

Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti poistaa työntekijän rekisteristä, jos työntekijästä ei ole annettu työntekijätietoja kertaakaan viimeisen 2 vuoden aikana. Rekisteristä poistosta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Työntekijä voidaan merkitä samalla veronumerolla uudelleen rekisteriin.

Sen sijaan työnantaja tai työntekijän rekisteröimistä alun perin pyytänyt henkilö ei voi pyytää rekisteristä poistamista. Henkilötunnisteet, joille veronumero merkitään, ovat työnantajakohtaisia, mutta veronumero on kuitenkin henkilökohtainen. Työnantajalle tai rakennustyömaan päätoteuttajalle ei tämän vuoksi ole perusteltua antaa oikeutta pyytää työntekijän tietojen poistamista veronumerorekisteristä. Vain työntekijä voi arvioida, onko rekisterimerkintä hänelle tarpeellinen esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tarkista kuuluminen veronumerorekisteriin

Tarkista rekisterimerkintä työntekijän nimen ja veronumeron perusteella

Veronumerorekisteri on julkinen ja avoin rakennusalan rekisteri. Rekisteriin on syötettävä henkilön koko nimi (sukunimi ja etunimi) ja veronumero.

Hakutuloksena on tieto siitä, onko henkilö merkitty rekisteriin annetulla veronumerolla. Pelkkä nimi tai veronumero ei riitä, vaan tarvitaan kaikki nämä kolme tietoa. Hakutulos kertoo, täsmäävätkö annettu nimi ja veronumero eli löytyvätkö tiedot rekisteristä. Muita tietoja haussa ei näytetä (esimerkiksi henkilötunnusta).

Avainsanat: