Palvelukatko 1.−8.11.2019 − hoida veroasiat etukäteen

OmaVero on pois käytöstä 1.−8.11. klo 9 saakka. Et voi hoitaa veroasioita myöskään verotoimistoissa tai puhelimessa 4.−6.11. Lue lisää palvelukatkon vaikutuksista.

Veronumerorekisteri

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumeroiden täytyy olla merkittynä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Voit tarkistaa rakennusalan veronumerorekisteristä, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä. Työnantaja tai tunnistekortin antaja voi myös varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero vastaa sitä, joka on Verohallinnon rekisterissä.

Veronumerorekisteri - tarkista tiedot

Veronumerorekisteri on julkinen palvelu ja sen käyttö ei vaadi kirjautumista.

Syötä henkilön koko nimi (sukunimi ja etunimi) ja veronumero

Saat tiedon siitä, onko henkilö merkitty rekisteriin annetulla veronumerolla. Pelkkä nimi tai veronumero ei riitä, vaan tarvitaan kaikki nämä kolme tietoa. Hakutulos kertoo, täsmäävätkö annettu nimi ja veronumero eli löytyvätkö tiedot rekisteristä. Muita tietoja haussa ei näytetä (esimerkiksi henkilötunnusta).

Veronumerorekisteriin täytyy hakeutua erikseen

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin.

Merkintää voi pyytää

  • työntekijä
  • työnantaja
  • rakennustyömaan päätoteuttaja.

Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin.

Veronumerorekisteristä poistaminen

Verohallinto voi oma-aloitteisesti poistaa työntekijän rekisteristä, jos työntekijästä ei ole annettu työntekijätietoja kertaakaan viimeisen 2 vuoden aikana. Rekisteristä poistosta ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Työntekijä voidaan merkitä samalla veronumerolla uudelleen rekisteriin. Veronumero pysyy samana uudelleen merkinnän jälkeen. Työntekijä voi myös itse pyytää poistamaan tiedot julkisesta veronumerorekisteristä.

Sen sijaan työnantaja tai työntekijän rekisteröimistä alun perin pyytänyt henkilö ei voi pyytää rekisteristä poistamista. Henkilötunnisteet, joille veronumero merkitään, ovat työnantajakohtaisia, mutta veronumero on kuitenkin henkilökohtainen. Työnantajalle tai rakennustyömaan päätoteuttajalle ei tämän vuoksi ole perusteltua antaa oikeutta pyytää työntekijän tietojen poistamista veronumerorekisteristä. Vain työntekijä voi arvioida, onko rekisterimerkintä hänelle tarpeellinen esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen.

Usein kysyttyä veronumerorekisteristä

Jos työskentelet yhteisellä rakennustyömaalla, tarvitset veronumeron, jonka täytyy olla merkittynä rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan sinun on pyydettävä merkintää erikseen.

Veronumerorekisteri on päivitetty ajantasaiseksi keväällä 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukaisesti 28.2.2019. Verohallinto on poistanut veronumerorekisteristä niiden henkilöiden tiedot, joista ei ole saatu työntekijäilmoituksilla tietoja kahteen vuoteen.

Veronumerorekisteristä poistettavien joukossa on paljon muun muassa siivous- ja vartiointialan työntekijöitä, joista Verohallinto ei ole saanut työntekijäilmoituksia.

Osa henkilöistä, joiden tiedot on poistettu, ovat saattaneet työskennellä esimerkiksi pienissä korjauskohteissa eli muualla kuin yhteisellä rakennustyömaalla. Tällaisissa tapauksissa työntekijä on usein merkitty veronumerorekisteriin, vaikka sitä ei ole edellytetty. Verohallintoon ei myöskään ole tarvinnut antaa henkilöstä työntekijäilmoituksia.

Työntekijä tai ammatinharjoittaja – näin pyydät veronumerosi rekisteröintiä

Sinulla on suomalainen henkilötunnus 

Voit itse pyytää, että veronumerosi merkitään julkiseen rekisteriin.

Soita veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 (puhelun hinta pvm./mpm.) tai käy Verohallinnon toimipisteessä. 

Sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Käy verotoimistossa henkilökohtaisesti, jotta saat henkilötunnuksen ja veronumeron. Tämän jälkeen voit pyytää, että veronumerosi merkitään julkiseen veronumerorekisteriin.

Työnantaja – näin pyydät työntekijän veronumeron rekisteröintiä

Voit toimittaa pyynnön veronumeron rekisteröinnistä Verohallintoon sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelussa.

  • Kun pyydät sähköisesti vähintään 20 henkilön veronumerot, heidät merkitään automaattisesti rekisteriin.
  • Voit lähettää pyynnön myös silloin, jos sinulla jo on veronumerot, mutta työntekijät eivät ole veronumerorekisterissä.

Lisäksi veronumeron voi rekisteröidä soittamalla veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 (puhelun hinta pvm./mpm.) tai käymällä Verohallinnon toimipisteessä.

Tietuekuvaukset – Suorasiirrot ja muut ilmoitukset > Työnantajan veronumeropyynnöt.