Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Sähköntuotannon ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineiden veronpalautus

Sähköntuotantoon käytetyt polttoaineet ovat valmisteverottomia. Jos polttoaine on hankittu valmisteverollisena mutta käytetty sähköntuotantoon, sähköntuottaja voi hakea valmisteverojen ja huoltovarmuusmaksun palautusta. Palautusta voi hakea polttoaineista, jotka on käytetty sähköntuottajaksi rekisteröidyssä voimalaitoksessa.

Valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun palautusta voi hakea jälkikäteen Verohallinnolta. Palautusta voi saada kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, nestekaasusta ja niitä korvaavista tuotteista sekä kivihiilestä, maakaasusta ja biokaasusta.

Lisäksi lämmöntuotantoon käytetyistä verollisista polttoaineista voi hakea palautuksena energiasisältöveron alennuksen, jos polttoaine on käytetty yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa vuosina 2019–2020. Jos polttoaine on käytetty vuonna 2018, palautuksena voi hakea puolet hiilidioksidiverosta. Lämmöntuotantoon vuosina 2018–2020 käytetyt polttoaineet lasketaan polttoainemäärästä, joka saadaan kertomalla kulutukseen luovutettu lämpö kertoimella 0,9.

Vuodesta 2021 alkaen lämmöntuotantoon käytetyt polttoaineet lasketaan kulutukseen luovutetun lämpömäärän perusteella eli aiemmin käytössä ollut kerroin (0,9) poistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden määrä on sama kuin kulutukseen luovutettu lämpömäärä. Palautusta haetaan polttoaineen normaalin verotason ja yhdistetyn tuotannon verotason erotuksesta. Yhdistetyn tuotannon verotasot ovat nestemäisten polttoaineiden verotaulukossa 2 sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukossa 3.

Lue lisää: Energiaverotus

Hae valmisteverojen palautusta OmaVerossa

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Lämmöntuotannon polttoaineiden veronalennus on valtiontukea – tiedot merkitään valmisteverotuksen valtiontukirekisteriin

Yhdistetyssä tuotannossa lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden veroetu on valtiontukea. Verohallinto merkitsee tuen saajan eli palautuksen hakijan valmisteverotuksen valtiontukirekisteriin. Yrityksesi tukitiedot voit tarkistaa OmaVerosta. Osa valtiontuen tiedoista on julkisia.

Huomaa, että valtiontukea saa myöntää ainoastaan yrityksille, jotka eivät ole yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan taloudellisissa vaikeuksissa. Jos yritys on asetuksen kriteerien mukaan taloudellisissa vaikeuksissa, tukea ei myönnetä ja mahdollisesti jo myönnetty tuki peritään takaisin.

Lue lisää: Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Milloin palautusta voi hakea?

Voit hakea polttoaineiden valmisteveron palautusta kerralla koko vuodelta tai erikseen tammi−kesäkuulta ja heinä−joulukuulta. Hae palautusta niistä polttoaineista, jotka on käytetty tänä aikana verottomaan käyttötarkoitukseen. Palautusta voi hakea, kun hakujakso on päättynyt. 

Hakemus on tehtävä Verohallinnolle viimeistään kolmen vuoden kuluessa hakujakson päättymisestä. Palautuksen hakemisen määräaika lasketaan hakujaksoa seuraavan kalenterivuoden alusta.  Erittele käytetyt polttoaineet voimalaitoksittain.

Palautuksen määrä ja palautustasot

Palautuksen määrään vaikuttavat polttoaine ja sen koostumus, määrä sekä hankinta-ajankohta.

Kevyen polttoöljyn ja nestekaasun palautus lasketaan Verohallinnon vahvistamien palautustasojen perusteella. Ne lasketaan kulutukseen luovutettujen polttoaineiden keskiarvon perusteella. Palautustasot vahvistetaan puolivuosittain niin, että tammi-kesäkuun palautustaso vahvistetaan lokakuussa ja heinä-joulukuun palautustaso maaliskuussa.

Palautus määräytyy sen mukaan, milloin polttoaine on ostettu.

OmaVero laskee palautuksen automaattisesti joko polttoaineen tarkan koostumuksen tai palautustason perusteella. Jos käytät paperilomaketta, laske palautuksen määrä itse.

Palautuksen alaraja on 330 euroa: sitä pienempiä summia ei palauteta.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2022