Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vesialusten polttoaineiden veronpalautus

Yksityisessä huviliikenteessä käytettyjen vesialusten polttoaineesta pitää maksaa valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua. Sen sijaan esimerkiksi kaupalliseen kalastukseen käytettyjen kalastusalusten ja kauppa- ja viranomaisalusten polttoaine on valmisteverotonta, eikä siitä tarvitse maksaa myöskään huoltovarmuusmaksua. Tällaisessa käytössä polttoainetta saa siis käyttää verottomasti.

Yleensä polttoaine pitää ostaa verollisena ja valmisteveron sekä huoltovarmuusmaksun palautusta pitää hakea jälkikäteen Verohallinnolta. Palautusta voi hakea nestemäisistä polttoaineista sekä maakaasusta ja kivihiilestä.

Tässä ohjeessa käsitellään palautuksen hakemista ja ehtoja.

Osa aluksista voi kuitenkin ostaa polttoaineen suoraan verottomana. Myyjän pitää olla valtuutettu varastonpitäjä, joka luovuttaa polttoaineen verottomasta varastosta. Lue lisää siitä, milloin polttoaineen voi hankkia verottomasti.

Hae valmisteverojen palautusta OmaVerossa

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Milloin palautusta voi hakea?

Voit hakea polttoaineiden valmisteveron palautusta kerralla koko vuodelta tai erikseen tammi−kesäkuulta ja heinä−joulukuulta. Hae palautusta niistä polttoaineista, jotka on käytetty tänä aikana verottomaan käyttötarkoitukseen. Palautusta voi hakea, kun hakujakso on päättynyt.

Tee palautushakemus kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hakujakso päättyy. Palautuksen hakemisen määräaika alkaa hakujaksoa seuraavan kalenterivuoden alusta. OmaVerossa voit tehdä kaikista aluksistasi yhden, yhteisen hakemuksen. Erittele kuitenkin hakemukseen aluksesi ja kuhunkin alukseen käyttämäsi polttoaineen määrä. 

Yksityiskäyttö ja asiakirjojen säilyttäminen

Myös kauppa-aluksilla ja muilla ammattialuksilla voi olla yksityiskäyttöä. Yksityiskäyttöön kuluneesta polttoaineesta ei voi kuitenkaan hakea valmisteveron palautusta.

Palautuksen hakijan pitää pystyä erittelemään verottomaan tarkoitukseen käytetyn polttoaineen hankinnat ja se, mihin polttoainetta on käytetty hakujakson aikana. Polttoaineen ostolaskut ja muut palautuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä kuuden kalenterivuoden ajan. Ostolaskuja tai muita liitteitä ei tarvitse toimittaa Verohallinnolle, ellei Verohallinto erikseen pyydä niitä.

Kuinka paljon palautusta voi saada?

Palautuksen määrään vaikuttavat polttoaine ja sen koostumus, määrä sekä hankinta-ajankohta. Palautuksena saa sen valmisteveron, joka on sisältynyt polttoaineen hintaan. Jos polttoaineen tarkka koostumus ei ole tiedossa, palautuksen perusteena käytetään kuitenkin Verohallinnon vahvistamia palautustasoja. Ne lasketaan kulutukseen luovutettujen polttoaineiden keskiarvon perusteella. Palautustasot vahvistetaan puolivuosittain niin, että tammi-kesäkuun palautustaso vahvistetaan lokakuussa ja heinä-joulukuun palautustaso maaliskuussa.

Palautus määräytyy sen mukaan, milloin polttoaine on ostettu.

OmaVero laskee palautuksen automaattisesti joko polttoaineen tarkan koostumuksen tai palautustason perusteella. Jos käytät paperilomaketta, laske palautuksen määrä itse.

Palautuksen alaraja on 330 euroa: sitä pienempiä summia ei palauteta. Raja ei kuitenkaan koske kalastusaluksia, paitsi jos palautusta haetaan maakaasusta.

Jos veronpalautus osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi, liikaa palautettu vero peritään takaisin oikaisemalla palautuspäätöstä ja määräämällä vero palautuksen saajan maksettavaksi.

Lisätietoja

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2024