Nestemäisten polttoaineiden palautustasot ja -määrät

Bensiinin, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn valmisteverojen palautustasot

Moottoribensiinin, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn valmisteverojen palautus haetaan taulukon palautustasoilla, jos

 • polttoaine on hankittu 1.1.2014 jälkeen
 • moottoribensiini tai dieselöljy on täyttänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset laatuvaatimukset
 • kevyt polttoöljy on sisältänyt enintään 7 tilavuusprosenttia biopolttoöljyä
 • hakija pystyy osoittamaan, minä ajanjaksona polttoaine on hankittu.

Nestekaasun valmisteverojen palautus haetaan myös tämän taulukon palautustasolla.

Palautettavan veron määrä on taulukossa kunkin polttoaine-erän hankinta-ajanjakson kohdalla.

Palautettu määrä koostuu energiasisältöverosta, hiilidioksidiverosta ja huoltovarmuusmaksusta. 

Hae palautusta OmaVerossa

Lue lisää:

Valmisteverojen palautukset

Energiaverotus

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Moottoribensiini snt/l Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
1.1.–30.6.2016 snt/l 49,83 15,26 0,68 65,77
1.7.–31.12.2016 snt/l 49,79 15,19 0,68 65,66
1.1.–30.6.2017 snt/l 50,62 16,15 0,68 67,45
1.7.–31.12.2017 snt/l 50,59 16,24 0,68 67,51
1.1.–30.6.2018  snt/l 50,55 16,22 0,68 67,45
1.7.–31.12.2018 snt/l 50,49 16,02 0,68 67,19
1.1.–30.6.2019 snt/l 50,52 15,91 0,68 67,11
1.7.–31.12.2019 snt/l 50,49 16,07 0,68 67,24
1.1.–30.6.2020 snt/l 50,49 15,87 0,68 67,04
1.7.–31.12.2020 snt/l 51,70 19,05 0,68 71,43
1.1.–30.6.2021 snt/l 52,00 19,70 0,68 72,38
Dieselöljy  snt/l Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
1.1.–30.6.2016 snt/l 28,09 16,92 0,35 45,36
1.7.–31.12.2016 snt/l 27,17 17,54 0,35 45,06
1.1.–30.6.2017 snt/l 28,07 17,25 0,35 45,67
1.7.–31.12.2017 snt/l 27,96 16,31 0,35 44,62
1.1.–30.6.2018  snt/l 27,48 17,45 0,35 45,28
1.7.–31.12.2018 snt/l 27,78 16,50 0,35 44,63
1.1.–30.6.2019  snt/l 27,30 15,93 0,35 43,58
1.7.–31.12.2019 snt/l 27,82 17,06 0,35 45,23
1.1.–30.6.2020 snt/l 27,55 16,35 0,35 44,25
1.7.–31.12.2020 snt/l 29,34 20,27 0,35 49,96
1.1.–30.6.2021 snt/l 30,26 18,00 0,35 48,61
Kevyt polttoöljy   snt/l Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
1.1.–30.6.2016 snt/l 6,65 14,39 0,35 21,39
1.7.–31.12.2016 snt/l 6,65 14,40 0,35 21,40
1.1.–30.6.2017 snt/l 7,05 15,46 0,35 22,86
1.7.–31.12.2017 snt/l 7,05 15,45 0,35  22,85
1.1.–30.6.2018  snt/l 7,50 16,54 0,35 24,39
1.7.–31.12.2018 snt/l 7,50 16,54 0,35 24,39
1.1.–30.6.2019  snt/l 7,63 16,87 0,35 24,85
1.7.–31.12.2019 snt/l 7,63 16,88 0,35 24,86
1.1.–30.6.2020 snt/l 7,63 16,88 0,35 24,86
1.7.–31.12.2020 snt/l 7,63 16,90 0,35 24,88
1.1.–30.6.2021 snt/l 10,33 16,83 0,35 27,61
Nestekaasu snt/kg Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
1.1.–30.6.2016 snt/kg 8,50 16,32 0,11 24,93
1.7.–31.12.2016 snt/kg 8,50 16,32 0,11 24,93
1.1.–30.6.2017 snt/kg 9,01 17,53 0,11 26,65
1.7.–31.12.2017 snt/kg 9,01 17,53 0,11 26,65
1.1.–30.6.2018  snt/kg 9,58 18,74 0,11 28,43
1.7.–31.12.2018 snt/kg 9,58 18,74 0,11 28,43
1.1.–30.6.2019 snt/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.7.–31.12.2019 snt/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.1.–30.6.2020 snt/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.7.–31.12.2020 snt/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.1.–30.6.2021 snt/l 13,29 18,09 0,11 31,49

Yhdistetyn tuotannon palautustasot

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa: 

 • Ajalta 1.1.–30.6.2021 palautus on 20,04 snt/l.

Nestekaasusta yhdistetyssä tuotannossa: 

 • Ajalta 1.1.–30.6.2021 palautus on 21,67 snt/kg

Hiilidioksidiveron alennus

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa: 

 • Ajalta 1.1.–30.6.2018 alennus on 8,27 snt/l.
 • Ajalta 1.7.–31.12. 2018  alennus on 4,88 snt/l.
 • Ajalta 1.1.–30.6.2018 alennus on 8,27 snt/l.

Energiasisältöveron alennus

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa:

 • Ajalta 1.1.–30.6.2019 alennus on 7,90 snt/l.
 • Ajalta 1.7.–31.12. 2019 alennus on 8,23 snt/l.
 • Ajalta 1.1. – 30.6.2020 alennus on 7,83 snt/l.
 • Ajalta 1.7. – 31.12.2020  alennus on 8,03 snt/l.

Nestekaasusta yhdistetyssä tuotannossa: 

 • Ajalta 1.1.– 30.6.2019 alennus on 9,81 snt/kg.
 • Ajalta 1.7.– 31.12.2019 alennus 9,81 snt/kg.
 • Ajalta 1.1. – 30.6.2020 alennus on  9,81 snt/kg.
 • Ajalta 1.7.– 31.12.2020 alennus on 9,81 snt/kg.

Jos palautuksen hakija ei pysty esittämään luotettavaa selvitystä hankitun polttoaineen koostumuksesta, käytetään Verohallinnon tammi–kesäkuun ja heinä–joulukuun jaksoissa laskemia kulutuksen keskiarvoja. Arvot julkaistaan aina elokuun ja helmikuun alussa, ja niitä käytetään kunkin jakson aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden palautuksissa. Mikäli polttoaine ei vastaa laatuasetuksen vaatimuksia, veronpalautuksen määrä on:

 • moottoribensiinistä, etanolista, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista
  tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 35,98 senttiä/litra
 • dieselöljystä, biodieselöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista
  tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 22,00 senttiä/litra
 • kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista
  tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 10,68 senttiä/litra
 • nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta sekä niitä
  korvaavasta tuotteesta tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 13,40
  senttiä/kilogramma.

Huom. taulukko on päivitettävänä.

Tuoteryhmä  nro snt/l snt/l snt/l snt/l
Moottoribensiini 22 35,30 0,00 0,68 35,98
Dieselöljy 49 16,50 1,15 0,35 18,00
Kevyt polttoöljy 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Nestekaasu, bionestekaasu tai niiden seos tai korvaava tuote 113 9,81 0,00 0,11 9,92