Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähkön, maakaasun, biokaasun, polttoturpeen, kivihiilen ja mäntyöljyn verotaulukot

Verotaulukot voimassa 1.1.2023 alkaen:

Verotaulukko 1 

Voimassa 1.1.2023

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu, euroa/MWh 5 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu R, euroa/MWh2)  6 10,33 6,47 0,084 16,884
Biokaasu T, euroa/MWh3) 7 10,33 0,00 0,084 10,414
Biokaasu H, euroa/MWh1)   8 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu H R, euroa/MWh4)  9 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T, euroa/ MWh5)  10 1,20 0,00 0,084 1,284
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 21,062 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 15,227 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 9,392 euroa/MWh 
4) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 6,993 euroa/MWh 
5) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 1,158 euroa/MWh 

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2 2023

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4 5,70 0 5,70

Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 

Verotaulukko 3 2023
Tuote Tuoteryhmä Energiavero  Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Maakaasu, euroa/MWh 1) 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg  3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh  4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70
Biokaasu H, euroa/MWh1) 8a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Biokaasu H R, euroa/MWh2) 9a 0,00 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T, euroa/MWh3)  10a 0,00 1,20 0,00 0,084 1,284
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 14,181 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 8,346 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 1,158 euroa/MWh 

 

 

Verotaulukot voimassa 1.1.2022 alkaen:

Verotaulukko 1 

Voimassa 1.1.2022

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu, euroa/MWh 5 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu R, euroa/MWh2  6 10,33 6,47 0,084 16,884
Biokaasu T, euroa/MWh3 7 10,33 0,00 0,084 10,414
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 21,062 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 15,227 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 9,392 euroa/MWh 

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2 2022

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4 5,70 0 5,70

Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 

Verotaulukko 3 2022
Tuote Tuoteryhmä Energiavero  Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1a 0,00 18,68 167,81 1,18 167,67
Maakaasu, euroa/MWh 1) 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg  3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh  4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70
Biokaasu, euroa/MWh1) 5a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Biokaasu R, euroa/MWh2) 6a 0,00 2,70 6,47 0,084 9,254
Biokaasu T, euroa/MWh3)  7a 0,00 2,70 0,00 0,084 2,784
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 14,181 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 6,993 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 2,5111 euroa/MWh 

HE152/2022

 

Verotaulukot voimassa 1.1.2021 alkaen:

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2021

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2 2021

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4 5,70 0 5,70

Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto

Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 2021
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero

Huoltovarmuus-
maksu

Yhteensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Maakaasu, euroa/MWh 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54;
Polttoturve euroa/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70;

Verotaulukot voimassa 1.1.2019 - 31.12.2020:

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus
-maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 52,77 147,81 1,18 201,76
Maakaasu, euroa/MWh 2 7,63 12,94 0,084 20,654

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2 2019

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 27,51 0 27,51
Polttoturve euroa/MWh 4 3,00 0 3,00

Verotaulukot voimassa 1.1. - 31.12.2018:

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Verotaulukko 1 2018

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus
-maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 53,13 149,56 1,18 203,87
Maakaasu, euroa/MWh 2 7,50 12,28 0,084 19,864

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2 2018

Tuote Tuoteryhmä Energiavero

Huoltovarmuus
-maksu

Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 28,92 0 28,92
Polttoturve euroa/MWh 4 1,90 0 1,90
         
Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2023