Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yksinkertaistettu menettely – Tuotteiden siirrot verottomien varastojen välillä Suomessa ja Ahvenanmaalla

Yksinkertaistettu menettely tarkoittaa, että valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden siirrosta verottomuusjärjestelmässä käyttämällä siirtoasiakirjana rahtikirjaa tai laskua.

Rahtikirjan tai laskun täytyy sisältää seuraavat tiedot:

  1. siirrettävät tuotteet ja niiden määrät verolajeittain
  2. lähettäjän ja vastaanottajan nimi, osoite ja valmisteveronumero
  3. tuotteiden lähetyspäivä ja toimitusosoite
  4. lähettävän ja vastaanottavan varaston valmisteveronumero
  5. viitenumero, jolla lähetys voidaan yksilöidä lähettäjän ja vastaanottajan kirjanpidossa.

Yksinkertaistetun menettelyn käyttämisessä on otettava huomioon, kuuluvatko tuotteet yhdenmukaistetun valmisteveron alaisiin tuotteisiin vai kansallisen valmisteveron alaisiin tuotteisiin. Ratkaisevaa on myös se, siirretäänkö tuotteita Suomen sisällä vai toisen jäsenmaan välillä.

Yksinkertaistettu menettely yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirroissa

Kun siirretään alkoholia, tupakkaa tai nestemäisiä polttoaineita verottomien varastojen välillä Suomessa, voidaan siirron ilmoittamiseen käyttää yksinkertaistettua menettelyä.

Huomioithan, että yhdenmukaistettujen tuotteiden siirroissa verottomien varastojen välillä Suomen sisällä voidaan myös käyttää Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmää (EMCS).

Huom. Yksinkertaistettua menettelyä ei kuitenkaan voi käyttää, kun tuodaan alkoholia, tupakkaa tai nestemäisiä polttoaineita EU:n ulkopuolelta ja niitä siirretään Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta verottomuusjärjestelmässä esimerkiksi verottomaan varastoon. Silloin Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtopalvelun (EMCS) käyttö on pakollista.

Yksinkertaistettu menettely kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirroissa

Kun siirretään esimerkiksi virvoitusjuomia, nikotiinipusseja, sähkösavukenesteitä, savukepaperia, nesteytettyä maakaasua tai kivihiiltä verottomien varastojen välillä Suomen sisällä, käytetään aina yksinkertaistettua menettelyä. Siirrot ilmoitetaan aina rahtikirja- tai laskumerkinnöillä.

Kansallisen valmisteveron alaisen tuotteen tuonnista EU:n ulkopuolelta voit lukea Tullin ohjeesta: Valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoittaminen - (Tulli)

Yksinkertaistettua menettelyä pitää käyttää myös tuotteiden siirtoihin verottomuusjärjestelmässä Ahvenanmaalla sekä Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä.

Lue lisää Ahvenanmaan verorajasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2024