Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Teollisen tuotannon ja öljynjalostusprosessin veronpalautus

Polttoaineesta ei tarvitse maksaa valmisteveroa eikä huoltovarmuusmaksua, jos polttoaine käytetään

  • teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena
  • teollisessa tuotannossa tavaran valmistuksessa niin, että kyse on polttoaineen välittömästä ensikäytöstä
  • öljynjalostusprosessissa energianlähteenä.

Jos tällainen polttoaine on hankittu valmisteverollisena, polttoaineen käyttäjä voi hakea Verohallinnolta jälkikäteen valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun palautusta.

Palautusta voi saada kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, nestekaasusta, näitä korvaavista tuotteista sekä maakaasusta ja biokaasusta. Myös kivihiilestä voi saada palautusta, mutta ei öljynjalostusprosessissa käytetystä.

Hae polttoaineiden veronpalautusta OmaVerossa

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Mitä on teollinen tuotanto?

Teollisella tuotannolla tarkoitetaan toimintaa, joka kuuluu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) tai B (kaivostoiminta ja louhinta). Lisäksi teollisen tuotannon veronpalautusta voi saada ammattimaisesta kasvihuoneviljelystä. Tarkista toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta

Teollisuutta on myös pääluokan E alaluokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) kuuluva toiminta.

Teollisuuden määritelmä koskee vain alemman sähköveroluokan ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksia. Määritelmä ei koske muita verotukia.

Polttoaineen käyttötarkoitus

Verotonta polttoainetta saa käyttää teollisessa toiminnassa vain näihin tarkoituksiin:

  • Raaka-aineena: polttoaine tai jokin sen ainesosa sisältyy lopulliseen tuotteeseen.
  • Apuaineena: polttoaine käytetään suoraan tuotteen valmistukseen tai tuotetta ei voi valmistaa ilman sitä.
  • Välittömässä ensikäytössä tavaran valmistuksessa: polttoaineen palaessa syntyvä liekki tai savukaasut koskettavat valmistettavaa tuotetta jossakin tuotteen valmistusvaiheessa.

Ensimmäinen käyttö ratkaisee polttoaineen verottomuuden

Polttoaineen verottomuuden kannalta ratkaisevaa on se, mihin polttoainetta ensimmäisellä käyttökerralla käytetään. Jos ensimmäinen käyttö teollisessa tuotannossa täyttää verottomuuden edellytykset, polttoaine ei muutu verolliseksi sen vuoksi, että syntynyttä lämpöä otetaan prosessin jälkeen talteen muuhun hyötykäyttöön. Vastaavasti jos polttoainetta käytetään ensin verollisena lämmön tuotantoon ja vasta myöhemmässä vaiheessa savukaasuja otetaan johonkin toiseen prosessiin tuotteen valmistukseen, ensimmäinen, verollinen lämmöntuotanto ei sillä perusteella muutu verottomaksi.

Lue lisää syventävästä ohjeesta: Polttoaineiden verottomuus teollisuuskäytössä

Milloin palautusta voi hakea?

Voit hakea polttoaineiden valmisteveron palautusta kerralla koko vuodelta tai erikseen tammi−kesäkuulta ja heinä−joulukuulta. Hae palautusta niistä polttoaineista, jotka on käytetty tänä aikana verottomaan käyttötarkoitukseen. Palautusta voi hakea, kun hakujakso on päättynyt.

Hakemus on tehtävä Verohallinnolle viimeistään kolmen vuoden kuluessa hakujakson päättymisestä. Palautuksen hakemisen määräaika alkaa hakujaksoa seuraavan kalenterivuoden alusta. Erittele käytetyt polttoaineet tuotantolaitoksittain.

Kuinka paljon palautusta voi saada?

Palautuksen määrään vaikuttavat polttoaine ja sen koostumus, määrä sekä hankinta-ajankohta. Palautuksena saa sen valmisteveron, joka on sisältynyt polttoaineen hintaan. Jos polttoaineen tarkka koostumus ei ole tiedossa, palautuksen perusteena käytetään kuitenkin Verohallinnon vahvistamia palautustasoja. Ne lasketaan kulutukseen luovutettujen polttoaineiden keskiarvon perusteella. Palautustasot vahvistetaan puolivuosittain niin, että tammi-kesäkuun palautustaso vahvistetaan lokakuussa ja heinä-joulukuun palautustaso maaliskuussa.

Palautus määräytyy sen mukaan, milloin polttoaine on ostettu.

OmaVero laskee palautuksen automaattisesti joko polttoaineen tarkan koostumuksen tai palautustason perusteella. Jos käytät paperilomaketta, laske palautuksen määrä itse.

Palautuksen alaraja on 330 euroa: sitä pienempiä summia ei palauteta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022