Tietuekuvaukset - Tuloveroilmoitus

Sähköisen tuloveroilmoituksen toteuttamiseksi on laadittu seuraavat dokumentit:

1. Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) (7.8.2018)
2. Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdistelmät (xlsx) (30.1.2018)
3. Liitetiedostojen nimeäminen (pdf) (11.12.2017)
4. Sähköisen tuloveroilmoituksen muutokset 2017, 2018 (xlsx)
5. Sähköisen tuloveroilmoituksen lomakekohtaiset tietuekuvaukset:

Nimi Tietueku-
vaus/vuosi
(pdf)
Lomake/ohjeet Lomake/ kenttätunnukset (pdf)
Ryhmä I Yritykset ja yhteisöt
Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U
Kiinteistöyhteisön veroilmoitus (4) 2018 (28.5.2018)
2017
 (30.11.2017)
4
 
2017
 
Veroilmoitus: Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. (6) 2018 (28.5.2018)
2017
 (11.10.2017)
 
6
 
2017
 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö (6B) 2018 (28.5.2018)
2017
 (11.10.2017)
6B
 
2017
 
Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus (6C) 2018 (21.3.2018)
2017
 (22.3.2018)
6C
 
2017
 
Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta (6U) 2018 (28.5.2018)
2017
 (11.10.2017)
6U 2017
Liitelomakkeet (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7A) 2018
2017
 (12.10.2017)
7A
 
2017
 
Erittely yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähteen tuloksesta (7M) 2018
2017
 (12.10.2017)
7M 2017
Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8A) 2018
2017
 (12.10.2017)
8A
 
2017
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A)

2018
2017
 (12.10.2017)

12A
 
2017
 
Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä (18) 2018
2017
 (12.10.2017)
18
 
2017
 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2018 (24.1.2018)
2017
 (12.10.2017) 
62
 
2017
 
Selvitys konsernisuhteista sekä yhteisöistä, joissa omistusosuus vähintään 10% (65) 2018
2017
 (12.10.2017)
65 2017
 
Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten (66) 2018
2017
 (12.10.2017)
66
 
2017
 
Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70) 2018
2017
 (12.10.2017)
70
 
2017
Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (71A) 2018
2017
 (12.10.2017)
71A
 
2017
 
Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (71B) 2018 (6.6.2018)
2017
 (28.9.2017)
71B
 
2017
 
Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (73) 2018
2017
 (12.10.2017)
73
 
2017
 
Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (74) 2018
2017
 (12.10.2017)
74
 
2017
 
Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta (75) 2018
2017
 (12.10.2017)
75
 
2017
Yleishyödyllisen yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt (76) poistuu vuodelta 2017
2016
76
 
 
Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta (77) 2018
2017
 (12.10.2017)
77
 
2017
 
Selvitys siirtohinnoittelusta (78) 2018 (2.3.2018)
2017
 (12.10.2017) 
78
 
2017
 
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2018
2017
 (12.10.2017)
79
 
2017
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A) 2018
2017
 (12.10.2017)
79A
 
2017
 
Selvitys toiminnasta, ulkomainen yhteisö (80)     2017
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2018
2017
 (12.10.2017)
81
 
2017
 
Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2018
2017
 (12.10.2017)
 
 
Lisäselvityksiä (SELVI) 2018
2017
 (12.10.2017)
   
Yhteisön ennakkoveron hakemus / muutos (VSYENN18)

2018
2017
 (26.9.2017)
   
Ryhmä II Liikkeen- ja ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat,  yhtymät ja yhtiöt
Päälomakkeet 2, 2C, 36, 5, 6A, 7K
Maatalouden veroilmoitus (2) 2017 (24.1.2018)
2016
2 2017
Metsätalouden veroilmoitus (2C) 2017 (24.11.2017)
2016
2C 2017
Yhtymäselvitys - kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä (36) Tietovirta poistuu käytöstä

2017
(10.10.2017)
2016
36 2017
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, liikkeen- tai ammatinharjoittaja (5) 2017 (26.3.2018)
2016 
5
 
2017
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, elinkeinoyhtymä (6A) 2017 (24.11.2017)
2016 
6A
 
2017
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2017 (11.10.2017)
2016
   
Liitelomakkeet    (huomio myös taulukko sallituista lomakeyhdistelmistä)
Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (7B) 2017 (10.10.2017)
2016 
7B
 
2017
 
Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta (7C) 2017 (10.10.2017)
2016 
7C
 
2017
 
Vuokratulot, kiinteistöt (7K) 2017 (11.10.2017)
2016   
   
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista (8B) 2017 (10.10.2017)
2016 
8B
 
2017
Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitoista tai -tappiosta (9A) 2017 (10.10.2017)
2016 
9A
 
2017
 
Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista (12A) 2018
2017
 (22.5.2017)
12A
 
2017
 
Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä (18) 2018
2017
 (22.5.2017)
18
 
2017
 
Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä (18B) 2017 (10.10.2017)
2016 
18B
 
2017
 
Elinkeinoyhtymän osakasselvitys (35) Tietovirta poistuu käytöstä

2017
(10.10.2017)
2016 
35
 
2017
 
Yhtymäselvitys - kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä (36) Tietovirta poistuu käytöstä

2017
(10.10.2017)
2016
36 2017
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvankäyttöomaisuuden poistoista (62) 2018 (24.1.2018)
2017
 (22.5.2017)
62
 
2017
 
Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten (66) 2018
2017
 (22.5.2017)
66
 
2017
 
Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (70A) 2017 (10.10.2017)
2016 
70A
 
2017
 
Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista (73B) 2017 (24.1.2018)
2016 
73B
 
2017
 
Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (79) 2018
2017
 (22.5.2017)
79
 
2017
 
Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (79A) 2018
2017
 (22.5.2017)
79A
 
2017
 
Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (81) 2018
2017
 (22.5.2017)
81
 
2017
 
Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) 2018
2017
 
 

Ensimmäinen dokumentti selvittää yleisellä tasolla tuloveroilmoituksen lähettämisen Tyvi-palvelun kautta. Toisesta dokumentista selviää pääverolomakkeiden yhteydessä sallitut lomakeyhdistelmät. Kolmannesta dokumentista selviää liitetiedostojen nimeämiskäytäntö. Neljäs on vuosittain tapahtuvien muutosten ylläpitoa varten julkaistu tietuekuvauksen ylläpitodokumentti. Siitä käy helposti ja nopeasti selville esimerkiksi säädösten aiheuttamat muutokset tietuekuvauksiin.

Lisäoptio tietuekuvausten ylläpitoon

Verohallinto on tuottanut tietokantana tuloveroilmoituksen ylläpidossa tarvittavat tietueet. Verohallinto ei vaadi tämän ominaisuuden käyttämistä ohjelmassa, mutta se voi helpottaa ylläpitoa. Käytön harkinta on täysin ohjelmiston tekijällä tältä osin.

Tietuekuvaukset Ms Access 2018 (zip) 12.4.2018
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukkona 2018 12.4.2018

Tietuekuvaukset Ms Access 2017 (zip) 19.10.2017
(Tallenna tietokanta työaseman kiintolevylle ja avaa se työaseman omalta levyltä.)
Tietuekuvaukset excel-taulukkona 2017 19.10.2017

Molemmissa tiedostoissa on kaikki tuloveroilmoituksen kenttätiedot. Tietokannan käyttöä varten tarvitaan MS Access 2000 tai uudempi ohjelma. Taulukko on tallennettu MS Excel -muotoisena.

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi