74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (3097)

Lomakkeen täyttää verovelvollinen, johon sovelletaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia (16.12.1994/1217).

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt lähettävät paperilomakkeen veroilmoituksen mukana.

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt lähettävät paperilomakkeen osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO