Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

6U Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – ulkomainen yhteisö (3053)

Tätä lomaketta käyttävät ulkomaiset yhteisöt ja ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet. Veroilmoituksen 6U liitteenä annetaan lomake 80, jos yhtiö katsoo, ettei sille muodostu tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa.

Yhteisön on annettava tuloverotusta koskeva veroilmoitus sähköisesti. Tähän on useita tapoja:

  • Ilmoita veroilmoituksen tiedot OmaVerossa.
  • Lähetä veroilmoitus taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.
  • Voit ilmoittaa tietoja myös taloushallinnon ohjelmiston kautta, jos siitä on yhteys eli rajapinta Verohallintoon.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Paperiasiointia varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa Verohallinnolle etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä.

Lähetä paperilomake osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO
SUOMI


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024