6U Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – Ulkomainen yhteisö (3053)

Tätä lomaketta käyttävät ulkomaiset yhteisöt ja ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet. Veroilmoituksen 6U liitteenä annetaan lomake 80, jos yhtiö katsoo, ettei sille muodostu tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa.

Yhteisön on annettava tuloverotusta koskeva veroilmoitus sähköisesti 1.11.2017 alkaen. Tähän on useita tapoja:

  • Ilmoita veroilmoituksen tiedot OmaVero-palvelussa.
  • Lähetä veroilmoitus taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.
  • Voit käyttää kaupallisia Tyvi-palveluja.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Paperiasiointia varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa Verohallinnolle etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä.

Lähetä paperilomake osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO
SUOMI

Foreign corporate entity (permanent establishment): filing a corporate income tax return 6U

Foreign corporate entity (no permanent establishment): filing a corporate income tax return 6U