7B Erittely elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta (3075)

Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut.

Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuspääoman korkoja ei ilmoiteta tällä lomakkeella, vaan lomakkeella 73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä.

Asioi verkossa