7B Elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tiedot (3075)

Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut.

Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä ei ilmoiteta tällä lomakkeella, vaan lomakkeella 73B Elinkeinoyhtymän saamat osingot ja osuuskunnan ylijäämät

OmaVero ja lomake.fi -kanavat aukeavat tammikuussa 2019:

Ilmoita OmaVerossa

Muut sähköiset ilmoitustavat:

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.