73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä (3087)

Tällä lomakkeella eritellään elinkeinoyhtymän saamat osingot ja osuuskunnan ylijäämät tulolähteittäin.

Asioi verkossa