73B Elinkeinoyhtymän saamat osingot ja osuuskunnan ylijäämät (3087)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan elinkeinoyhtymän saamat osingot ja osuuskunnan ylijäämät tulolähteittäin.

Ilmoita OmaVerossa

Muut sähköisen ilmoittamisen tavat:

 Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.