Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista (3050)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen tulolähteen poistot, varaukset ja arvonmuutokset.

Lomake on täytettävä aina, kun verovelvollisella on käyttöomaisuutta, vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty.

Asioi verkossa

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt lähettävät paperilomakkeen veroilmoituksen mukana.

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt lähettävät paperilomakkeen osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Huom.! Käytä verovuoden 2019 lomaketta, kun annat veroilmoitusta vuodelta 2019.