62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista (3050)

Ilmoita tiedot elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen tulolähteen poistoista, varauksista ja arvonmuutoksista. Tiedot ilmoitetaan veroilmoituksen liitteenä joko OmaVerossa tai tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Lomake on täytettävä aina, kun yrityksellä on käyttöomaisuutta, vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, lähetä lomake veroilmoituksen liitteenä. Näet palautusosoitteen veroilmoituksen etusivulla.