Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista (3050)

Ilmoita tiedot elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen tulolähteen poistoista, varauksista ja arvonmuutoksista. Lomake on täytettävä aina, kun yrityksellä on käyttöomaisuutta, vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty.

Ilmoita OmaVerossa

Voit ilmoittaa tiedot sähköisesti myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Huomaa: Jos ilmoitat tiedot OmaVerossa, älä palauta lomakkeita erikseen. Omaverossa annat lomakkeen tiedot veroilmoituksen sisältämällä sähköisellä erittelyllä. Jos ilmoitat tiedot Ilmoitin.fi:ssä, palauta liitelomakkeet yhdessä päälomakkeen kanssa. Kun ilmoitat verkossa, älä lähetä paperilomakkeita. 

Jos annat veroilmoituksen paperisena  

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt lähettävät paperilomakkeen veroilmoituksen mukana. 

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt lähettävät paperilomakkeen osoitteeseen: 

Verohallinto 
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu 
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024