79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (3008)

Tällä lomakkeella elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi vaatia koulutusvähennystä tuloverotuksessa. Koulutusvähennyksestä on säädetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:ssä.

Paperilomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO