73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä (3096)

Tällä lomakkeella eritellään verovelvollisen saamat osingot. Lomake täytetään kuitenkin vain, jos verovelvollisella on muitakin kuin Suomesta saatuja kokonaan verovapaita osinkoja. Päälomakkeiden 4, 6, 6B, 6U ja 6C liitelomake.

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2023